Péče o žáky

Při setkáváních upřednostňujeme:

 • Klidnou a pohodovou atmosféru.
 • Důvěru, toleranci a respektování se navzájem.
 • Využíváme relaxačních technik a uvolňovacích cvičení.
 • Naše práce je založená na zodpovědném přístupu všech.
 • Aktivizujeme koncentraci pozornosti.
 • Učíme se aktivně a zodpovědně připravovat na výuku.

Reedukace se provádí:

 • Aplikací reedukačních metod a postupů.
 • Používáním kompenzačních pomůcek.
 • Využíváním speciálních metodických materiálů.
 • Prací na počítačích s výukovými a reedukačními programy.
 • Využíváme  interaktivních tabulí.                                                         

Individuální práce je založena na těchto principech:

 • Každý z nás umí něco dobře a něco mu dělá obtíže.
 • Dítě se specifickými vzdělávacími potebami se v tomto smyslu od ostatních neliší.
 • Je důležité umět číst, psát, počítat, protože je to nezbytné pro náš život.
 • Dítě potřebuje pomoci, aby se těmto dovednostem naučilo.
 • Na dítěti nevidíme nic špatného, neztrácíme trpělivost.
 • Podpůrná opatření mají dítěti pomoci překonat obtíže, aby se snáz naučilo potřebným dovednostem.
 • Bude muset však systematicky a odpovědně pracovat.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

       JAK SPRÁVNĚ PSÁT

       ABY MNĚ ŠLA ČEŠTINA

       PROCVIČUJ SI UČIVO

       CVIČENÍ ONLINE

       NAUČÍŠ SE SNADNO

        ŠKOLÁKOV

 

více o výchovném poradenství

Výchovný poradce Péče o žáky Školní preventista