Přijímací řízení 2021-2022 -

tato stránka bude aktualizována

Pro naše deváťáky

Informace k přijímacímu řízení na střední školy  ve školním roce 2020/2021

Užitečné odkazy:

 • www.portal.mpsv.cz - seznam škol a oborů v ČR, volná pracovní místa, informace úřadů práce, informace pro zájemce o práci v EU
 • www.scio.cz - vysoce profesionálně připravené testy, které si můžete vyzkoušet doma, najdete zde testy z národních srovnávacích zkoušek, testy z přijímacích zkoušek a srovnávací testy
 • www.nuov.cz - najdete zde přehledy škol v krajích, adresy škol, nabídku studijních a učebních oborů, popisy oborů a uplatnění absolventa školy
 • www.atlasskolstvi.cz webový portál nabízí aktuální přehled studijních oborů vyšších odborných škol, vysokých a jazykových škol z ČR   

A další užitečné odkazy:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení   ke střednímu vzdělávání.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

 1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020

 2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021

Tiskopisy přihlášek

Návod pro vyplnění přihlášky

Úpravy podmínek přijímacího řízení


  


  

Pro budoucí prvňáčky

Informace k přijímacímu řízení  ve školním roce 2020/2021

INFORMACE  K ZÁPISU ZDE

Informace:

Tiskopisy:

 Užitečné materiály pro předškoláky:

 • Školní zralost. J. Bednářová, V. Šmardová, Nakladatelství EDIKA
 • Je naše dítě zralé na vstup do školy? D. Jucovičová, H. Žáčková, Nakladatelství Grada
 • Šimonovy pracovní listy – různí autoři
 • Předcházíme poruchám učení – Brigitte Sindelar
 • Jedním tahem – Jiřina Bednářová, Richard Šmarda
 • Školní zralost – Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová
 • Hrajeme si s písmeny – Rozlišování hlásek – Olga Zelinková
 • Říkej si se mnou – Bohdana Pávková, Richard Šmarda
 • Rozvoj grafomotoriky, Mezi námi pastelkami, Na návštěvě u malíře, Co si tužky povídaly, Rozvoj zrakového vnímání, Mezi námi předškoláky 1. – 3. díl, Jak se pastelky učily kreslit, Orientace v prostoru a v čase pro děti – Jiřina Bednářová

 Užitečné odkazy pro předškoláky: