Přijímací řízení PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Pro naše deváťáky

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025

PŘIHLÁŠKY VYSTAVUJE ŠKOLA NA ZÁKLADĚ  DODANÝCH INFORMACÍ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA.

Užitečné odkazy:

A další užitečné odkazy:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon        a vyhláška  č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

 1. Obory vzdělání s talentovou zkouškou: 

 2. Obory vzdělání bez talentové zkoušky: 


  


  

Pro budoucí prvňáčkY

INFORMACE K ZÁPISU

Z kapacitních a provozních důvodů ve školním roce 2023/24 otevíráme 2 třídy, maximálně 44 žáků.

Podrobné informace k zápisu naleznete ZDE

KRITÉRIA pro přijetí do 1. ročníku ZDE

  VÝSLEDKY ZÁPISU do 1. ročníku šk. rok 2023/2024 ZDE

   Užitečné materiály pro předškoláky:

  • Školní zralost. J. Bednářová, V. Šmardová, Nakladatelství EDIKA
  • Je naše dítě zralé na vstup do školy? D. Jucovičová, H. Žáčková, Nakladatelství Grada
  • Šimonovy pracovní listy – různí autoři
  • Předcházíme poruchám učení – Brigitte Sindelar
  • Jedním tahem – Jiřina Bednářová, Richard Šmarda
  • Školní zralost – Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová
  • Hrajeme si s písmeny – Rozlišování hlásek – Olga Zelinková
  • Říkej si se mnou – Bohdana Pávková, Richard Šmarda
  • Rozvoj grafomotoriky, Mezi námi pastelkami, Na návštěvě u malíře, Co si tužky povídaly, Rozvoj zrakového vnímání, Mezi námi předškoláky 1. – 3. díl, Jak se pastelky učily kreslit, Orientace v prostoru a v čase pro děti – Jiřina Bednářová

   Užitečné odkazy pro předškoláky: