Jak bude probíhat školní rok 2020/2021

"Co máme za sebou a co před sebou je málo ve srovnání s tím, co nosíme v sobě."

V letošním školním roce se v naší škole vzdělává 290 žáků a výuka v naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Vzdělávání pro život".

Organizace školního roku 2020/2021 ZDE

Zahájení vyučování Ukončení 1. pololetí Ukončení školního roku
1. 9. 2020 28. 1. 2021

30. 6. 2021

Prázdniny

Podzimní 29. – 30. 10. 2020
Vánoční 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  (vyučování začne v pondělí  4.1. 2021)
Pololetní 29.1. 2021
Jarní 6.3. – 14.3. 2021
Velikonoční 1.4. 2021
Hlavní prázdniny 1.7.  – 31.8. 2021

Třídní schůzky

Škvorec 8 .9.   2020  17.30 hodin
9.11. - 12.11. 2020 - Konzultační dny
12. 1.    2021  17.30 hodin
 1. 6. -  4.6. 2021  - Konzultační dny
 
Třebohostice 10.9.    2020   17:30 hodin 
9.11. - 12.11. 2020 - Konzultační dny
14. 1.    2021    17.30 hodin
 1. 6. -  4.6. 2021  - Konzultační dny                    

Co připravujeme ve školním roce 2020/2021

Letošní celoškolní projekt: "Cesty ke zdraví"

MOTTO: „Co dosažením cílů získáme, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům staneme.“

MĚSÍC / PROJEKT PŘIPRAVOVANÉ AKCE

ZÁŘÍ

"ZDRAVÝ ŽIVOT V BEZPEČÍ"

SLAVNOSTNÍ zahájení školního roku a první školní den 

ŘETĚZENÍ - týdenní projekt OSV a etické výchovy 

OTVÍRÁK   - slavnostně zahájíme školní rok

PLAVECKÝ VÝCVIK 3.a 4.ročníku - ŘÍČANY

ŘÍJEN

"ZDRAVÍ  Z NAŠÍ PŘÍRODY"

72 hodin ruku na to 

PROJEKT PODZIM - Celoškolní environmentální rojekt 

SBĚR PAPÍRU          - Akce školního parlamentu

 

LISTOPAD

"CESTY  ZA  ZDRAVÝMI  VZTAHY"

 

Tvořivé dílny na vánoční jarmark 

DEN JAZYKŮ - poznávání jiných zemí

PROSINEC

"CESTY ZA ŠTĚSTÍM, KLIDEM A PŘÁTELSTVÍM"

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu 

VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv.Anny ve Škvorci - VÁNOČNÍ CINKÁNÍ

Vánoční besídky tříd 

ČERTOVINY - spolupráce a návštěva  v MŠ

LEDEN

"CESTY POROZUMĚNÍ A POMOCI"

TŘI KRÁLOVÉ - vrstevnické učení 

DEN JAZYKŮ  - prezentační den s poznáváním jiných zemí

ZRCADLENÍ    - pololetní celoškolní projekt OSV a etické výchovy

 

ÚNOR

"CESTA ZA DUŠEVNÍM  ZDRAVÍM"

LYŽAŘSKÝ KURZ 

CESTA KE ZDRAVÍ      - týdenní projekt zdravého životního stylu

DEN S KAMARÁDEM - vrstevnické učení ve třídách

ŘETĚZ NEKUŘÁKA    - preventivní program školy

BŘEZEN

"PEČUJEME O NAŠE TĚLO"

DEN S UČITELEM           - celoškolní projekt

MATEMATICKÝ klokan - soutěž v matematickém myšlení 

ZPÍVÁME SI pro radost - pěvecká soutěž

TÝDEN S KNIHOU          - celoškolní projekt

DUBEN

"SÍLU ČERPÁME Z  PŘÍRODY"

APRÍLOVÝ TÝDEN - aneb úsměvy nám sluší

SBĚR PAPÍRU          - akce školního parlamentu

DEN ZEMĚ               - celoškolní projekt - Země, zdraví a my 

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ

KVĚTEN

"CESTA ZA ZDRAVOU  VÝŽIVOU"

UŽ SE TĚŠÍM DO ŠKOLY - Dílny pro budoucí prvňáčky

RECITANDO                        - recitační soutěž

SPORTOVNÍ DEN              - netradiční olympiáda školy

KVĚTNOVÝ DEN               - celoškolní environmentální projekt

ČERVEN

"VE  DRAVÉM  TĚLE  ZDRAVÝ DUCH"

DEN DĚTSKÉ RADOSTI

PREZENTACE PRACÍ       - obhajoba závěrečných prací 9.A

DOZVONĚNÍ                      - celodenní zhodnocení a sebehodnocení

NIČEHO SE NEBOJÍME   - celoškolní projekt CO a BOZP

ZAHRADNÍ SLAVNOST  - rozloučení s 9.A

TŘEBOHOSTICKÉ ZVONĚNÍ - malá zahradní slavnost

STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY BĚHEM

školního roku 2020/2021

Pondělí   28.9.2020        Den české státnosti

Středa   28.10.2020        Den vzniku samostatného Československa

Úterý      17.11.2020         Den boje za svobodu a demokracii

Pátek          2.4.2021         Velký pátek

Pondělí      5.4.2021         Velikonoční pondělí

Sobota       1.5.2021          Den mezinárodní solidarity pracujících

Pátek          8.5.2021          Den osvobození od fašismu

NA VAŠE OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY RÁDI ZODPOVÍME NA TELEFONU 725 521 692, nebo emailu m.seblova@skolaskvorec.cz