Jak bude probíhat školní rok 2023/2024

V letošním školním roce se v naší škole vzdělává 286 žáků a výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Vzdělávání pro život".

 

Zahájení vyučování Ukončení 1. pololetí Ukončení školního roku
4. 9. 2023 31. 1. 2024

28. 6. 2024

Prázdniny

Podzimní 26. – 27. 10. 2023
Vánoční 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024  (vyučování začne ve středu  3. 1. 2024)
Pololetní 2. 2. 2024
Jarní 19. 2. – 25. 2. 2024
Velikonoční 28. 3. 2024
Hlavní prázdniny 29. 6.  – 1. 9. 2024 (vyučování začne v pondělí  2. 9. 2024)

Třídní schůzky

Škvorec 14. 9. 2023  18:00 hodin
6. 11. 2023 – 10. 11. 2023 - tripartity
11. 1. 2024   18:00 hodin
22. 4. 2024 – 26. 4. 2024 - tripartity
 
Třebohostice

12. 9. 2023  17:30 hodin (1.A, 1.B, 3.A, 3.B)

19. 9. 2023  17:30 hodin (2.A, 4.A, 5.A)

6. 11. 2023 – 10. 11. 2023 - tripartity

9. 1. 2024  17:30 hodin (1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 4.A)

10. 1. 2024  17:30 hodin (2.A, 5.A)

22. 4. 2024 – 26. 4. 2024 - tripartity                    

Co připravujeme ve školním roce 2023/2024

Letošní celoškolní projekt: „Evropa 2024“