Jak bude probíhat školní rok 2022/2023

V letošním školním roce se v naší škole vzdělává 292 žáků a výuka v naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Vzdělávání pro život".

 

Zahájení vyučování Ukončení 1. pololetí Ukončení školního roku
1. 9. 2022 31. 1. 2023

30. 6. 2023

Prázdniny

Podzimní 26. – 27. 10. 2022
Vánoční 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023  (vyučování začne v úterý  3. 1. 2023)
Pololetní 3. 2. 2023
Jarní 13. 2. – 19. 2. 2023
Velikonoční 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny 3. 7.  – 1. 9. 2023 (vyučování začne v pondělí  4. 9. 2023)

Třídní schůzky

Škvorec 13. 9. 2022  18:00 hodin (V. A, VI. A, VI. B, IX. A),  22. 9. 2022. 18:00 hodin (ostatní třídy)
7. 11. 2022 – 11. 11. 2022 - tripartity
12. 1. 2023   18:00 hodin
17. 4. 2023 – 21. 4. 2023 - tripartity
 
Třebohostice 6. 9. 2022  17:30 hodin (všechny třídy)
7. 11. 2022 – 11. 11. 2022 - tripartity
10. 1. 2023  17:30 hodin
17. 4. 2023 – 21. 4. 2023 - tripartity                    

Co připravujeme ve školním roce 2022/2023

Letošní celoškolní projekt: „JÁ + TY = SVĚT“

 

MĚSÍC / PROJEKT PŘIPRAVOVANÉ AKCE

ZÁŘÍ - POLOVINA LISTOPADU

" Já a lidé"

PT: Osobnostní a sociální výchova

EV: Základní komunikační dovednosti

       Reálné vzory osobností

Projekt Řetězení

Seznámení se školním řádem a ostatními řády školy

19. 9. 1922 E. Zátopek (100 let od narození)

28. 9. Den české státnosti

28. 10. Den vzniku samostatného Československa 

17. 11. Den boje za svobodu a nezávislosti

POLOVINA LISTOPADU - LEDEN

"Já a tradice"

PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

EV: Pozitivní hodnocení sebe a druhých

        Asertivita 

Advent, Vánoce

3. 1. 1923 Jaroslav Hašek (100 let od úmrtí)

16. 1. Den památky Jana Palacha

27. 1. Den památky holocaustu

Projekt Zrcadlení

ÚNOR - POLOVINA DUBNA

"Já a region"

PT: Enviromentální výchova

EV: Tvořivost a základy spolupráce

       Vliv médií na člověka 

Velikonoce

Projekt Den Země

28. 3. 1592 Jan Amos Komenský

POLOVINA DUBNA - ČERVEN

"Já a svět"

PT: Multikulturní výchova

EV: Iniciativa a komplexní prosocionálnost 

       Důstojnost a identita lidské osoby

Projekt Státy Evropy

30. 4. 1883 Jaroslav Hašek (140 let od narození)

15. 5. Den rodin

Projekt Spolu až do konce