Jak bude probíhat školní rok 2021/2022

V letošním školním roce se v naší škole vzdělává 292 žáků a výuka v naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Vzdělávání pro život".

 

Zahájení vyučování Ukončení 1. pololetí Ukončení školního roku
1. 9. 2021 31. 1. 2022

30. 6. 2022

Prázdniny

Podzimní 27. – 29. 10. 2021
Vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022  (vyučování začne v pondělí  3.1. 2022)
Pololetní 4.2. 2022
Jarní 7.2. – 13.2. 2022
Velikonoční 14.4. 2022
Hlavní prázdniny 1.7.  – 31.8. 2022

Třídní schůzky

Škvorec 9. 9. 2021  17.30 hodin (V.B, VI.A),  23. 9. 2021 (ostatní třídy)
15. 11. 2021 - 19. 11. 2021 - konzultační dny
13. 1. 2022  17.00 hodin
19. 4. 2022 - 22. 4. 2022  - konzultační dny
 
Třebohostice 7. 9. 2021  17:30 hodin (I.A, I.B), 21. 9. 2021 (ostatní třídy)
15. 11. - 19. 11. 2021 - konzultační dny
11. 1. 2022    17.00 hodin
 19. 4. -  22. 4. 2022  - konzultační dny                    

Co připravujeme ve školním roce 2021/2022

Letošní celoškolní projekt: "Zdravá škola"

 

MĚSÍC / PROJEKT PŘIPRAVOVANÉ AKCE

ZÁŘÍ

" Chováme se bezpečně"

SLAVNOSTNÍ zahájení školního roku a první školní den 

ŘETĚZENÍ - týdenní projekt OSV a etické výchovy 

PLAVECKÝ VÝCVIK 3., 4. a 5.ročníku - ŘÍČANY (září - leden)

ŘÍJEN

"Chováme se bezpečně"

72 hodin ruku na to 

PROJEKT PODZIM + sběr kaštanů


 

LISTOPAD

"Chováme se bezpečně"

 Tvořivé dílny na vánoční jarmark 

PROSINEC

"Chováme se ohleduplně"

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu

ČERTOVINY - spolupráce a návštěva  v MŠ

 VÁNOČNÍ KONCERT

Vánoční besídky tříd 

LEDEN

"Chováme se ohleduplně"

 

DEN JAZYKŮ - prezentační den s poznáváním jiných zemí

ZRCADLENÍ - pololetní celoškolní projekt OSV a etické výchovy

ÚNOR

"Chováme se ohleduplně"

LYŽAŘSKÝ KURZ 

ŘETĚZ NEKUŘÁKA - preventivní program školy

BŘEZEN

"Chováme se zdravě"

DEN S UČITELEM - celoškolní projekt

MATEMATICKÝ klokan - soutěž v matematickém myšlení 

ZPÍVÁME SI pro radost - pěvecká soutěž

DUBEN

"Chováme se zdravě"

TÝDEN S KNIHOU - celoškolní projekt

Zápis do 1. ročníku

APRÍLOVÝ TÝDEN

DEN ZEMĚ + UKLIĎME POŠEMBEŘÍ

KVĚTEN

"Chováme se cílevědomě"

Dílny pro budoucí prvňáčky

Recitační soutěž

SPORTOVNÍ DEN

PREZENTACE PRACÍ - obhajoba závěrečných prací žáků 9. ročníků            

ČERVEN

"Chováme se cílevědomě"

ZAHRADNÍ SLAVNOST - rozloučení s 9.A a 9.B

SPOLU AŽ DO KONCE

Celoškolní projekt CO a BOZ