Jak bude probíhat školní rok 2017/2018

"Co máme za sebou a co před sebou je málo ve srovnání s tím, co nosíme v sobě."

V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE SE VE ŠKOLE VZDĚLÁVÁ CELKEM 290 ŽÁKŮ, TĚŠÍ NÁS CELKOVÝ NÁRŮST ŽÁKŮ A DŮVĚRA V NAŠI ŠKOLU. 

VÝUKA PROBÍHÁ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZV ZŠ ŠKVOREC "VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT".

Zahájení vyučování Ukončení 1. pololetí Ukončení školního roku
4. 9. 2017 31. 1. 2018 29. 6. 2018

Prázdniny

Podzimní 26. – 27. 10. 2017
Vánoční 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (vyučování začne ve středu 3.1. 2018)
Pololetní 2.2. 2018
Jarní 19.2. – 25.2. 2018
Velikonoční 29.3. – 30.3. 2018
Hlavní prázdniny 2.7. – 31.8. 2018

Třídní schůzky

Škvorec 11.10.2017 17.30 hodin
10. 1. 2018 17.30 hodin
16. 5. 2018 17.30 hodin
Konzultační hodiny kdykoliv po předchozí domluvě s vyučujícím.
 
Třebohostice 4.9. .2017  v 17:30 hodin / I.A a I.B - Třebohostice/
10.10. 2017 17.30 hodin
9. 1. 2018 17.30 hodin
15. 5. 2018 17.30 hodin                           

Co připravujeme ve školním roce 2017/2018

CELOROČNÍ ŠKOLNÍ PROJEKT "ŠKOLNÍ PLAVBA" (náhled)

MOTTO: „Co dosažením cílů získáme, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům staneme.“

MĚSÍC / PROJEKT PŘIPRAVOVANÉ AKCE

ZÁŘÍ

"SPOLEČNĚ  VYPLOUVÁME"

SLAVNOSTNÍ zahájení školního roku a první školní den (4.9.)

ŘETĚZENÍ - týdenní projekt OSV a etické výchovy (5.9-8.9.)

OTVÍRÁK aneb Máme rádi zvířata - spolupráce se školskou radou a zákonnými zástupci našich žáků

Třídní schůzka pro rodiče žáků 1.A, 1.B

PLAVECKÝ VÝCVIK 3.ročníků - ŘÍČANY

ŘÍJEN

"NA PODZIMNÍ PALUBĚ"

Třídní schůzky pro rodiče (10.10.-11.10.)

72 hodin ruku na to (12.-15.10.)

Environmentální výchova - spolupráce s Ornitou

SBĚR PAPÍRU - Akce školního parlamentu

HALLOWEEN aneb rej masek ve škole (31.10.)

LISTOPAD

"PLAVBA POROZUMĚNÍ"

Pedagogická rada (20.11.)

SCHOLA PRAGENSIS 8.A - projekt na podporu volby povolání

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pro zákonné zástupce žáků a veřejnost

Tvořivé dílny na vánoční jarmark (29.11.)

PROSINEC

"PLAVBA ZA LIDSKÝM SRDCEM"

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu (3.12.)

VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv.Anny ve Škvorci

Vánoční besídky tříd (22.12.)

ČERTOVINY - spolupráce a návštěva  v MŠ

LEDEN

"PLUJEME ČASEM"

TŘI KRÁLOVÉ – vrstevnické učení (5.1.)

Třídní schůzky (9.1.- 10.1.)

PEDAGOGICKÁ RADA - pololetní hodnocení chování a prospěchu žáků (22.1.)

Olympiáda Anglického jazyka

ZRCADLENÍ – pololetní celoškolní projekt OSV a etické výchovy

ÚNOR

"PALUBA ZDRAVÉHO STYLU"

LYŽAŘSKÝ kurz (10.2.-17.2.)

MASOPUST a konec zimy (28.2.) 

VESELÉ TANEČNÍ - aneb tančíme rádi

BAREVNÝ TÁDEN - Hrdá škola

BŘEZEN

"KURZEM ZA KNIHAMI A POZNÁVÁNÍM"

NEKUŘÁCKÝ ŘETĚZ - preventivní projekt školy

MATEMATICKÝ klokan (16.3.)

ZPÍVÁME si pro radost – pěvecká soutěž

TÝDEN S KNIHOU

DUBEN

"PLAVBA ZA TAJEMSTVÍM PŘÍRODY"

SBĚR PAPÍRU - akce školního parlamantu

ZÁPIS do 1.ročníku

DOPRAVNÍ hřiště – spolupráce s policií

Pedagogická rada (9.4.)

DEN ZEMĚ (24.4.) + UKLIĎME POŠEMBEŘÍ 

DEN NARUBY (1.4.)  - celoškolní projektový den

KVĚTEN

"PALUBA PLNÁ SPORTU"

ŠKOLNÍ  AKADEMIE  - Školní plavba

DÍLNY - Už se těším do školy - pro budoucí prvňáky

Třídní schůzky pro rodiče (15.5. - 16.5)

RECITANDO 3. – recitační soutěž

HRAJEME SI NA ŠKOLU - spolupráce s budoucími prvňáčky

ČERVEN

"PŘIPLOUVÁME NA OSTROV SNŮ"

DEN DĚTÍ(1.6.) - Školní sportovní den

PREZEZENTACE závěrečných prací 9.A

Pedagogická rada (18.6.)

Schůzka rodičů budoucích prvňáků a dílna pro budoucí prvňáčky

NIČEHO se nebojíme - BOZP (25.6.)

TŘEBOHOSTICKÉ ZVONĚNÍ aneb rozloučení se školním rokem

ZAHRADNÍ slavnost a rozloučení s deváťáky, Poslední zvonění deváťáků

NA VAŠE OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY RÁDI ZODPOVÍME NA TELEFONU 725 521 692, nebo emailu skolaskvorec@seznam.cz.