Jak bude probíhat školní rok 2018/2019

"Co máme za sebou a co před sebou je málo ve srovnání s tím, co nosíme v sobě."

V letošním školním roce se v naší škole vzdělává 290 žáků a výuka v naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Vzdělávání pro život".

Zahájení vyučování Ukončení 1. pololetí Ukončení školního roku
3. 9. 2018 31. 1. 2019

28. 6. 2019

Prázdniny

Podzimní 29. – 30. 10. 2018
Vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (vyučování začne ve čtvrtek  3.1. 2019)
Pololetní 1.2. 2019
Jarní 25.2. – 3.3. 2019
Velikonoční 18.4. – 19.4. 2019
Hlavní prázdniny 29.6. – 1.9. 2019

Třídní schůzky

Škvorec 11 .9.   2018  17.30 hodin
20. 11. 2018  17.30 hodin
15. 1.   2019  17.30 hodin
14. 5.   2019  17.30 hodin
 
Třebohostice 12 .9.   2018   17:30 hodin 
21..11.   2018  17.30 hodin
16 . 1.   2019  17.30 hodin
15. 5.   2018   17.30 hodin                           

Co připravujeme ve školním roce 2018/2019

Letošní celoškolní projekt: "TO JSME MY"  

MOTTO: „Co dosažením cílů získáme, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům staneme.“

MĚSÍC / PROJEKT PŘIPRAVOVANÉ AKCE

ZÁŘÍ

"MY SE SPORTEM UTUŽÍME"

SLAVNOSTNÍ zahájení školního roku a první školní den 

ŘETĚZENÍ - týdenní projekt OSV a etické výchovy 

OTVÍRÁK aneb Máme rádi sport - spolupráce se školskou radou 

PLAVECKÝ VÝCVIK 3.a 4.ročníku - ŘÍČANY

ŘÍJEN

"MY SE  V PŘÍRODĚ  INSPIRUJEM"

72 hodin ruku na to 

PROJEKT PODZIM - Celoškolní environmentální rojekt 

SBĚR PAPÍRU - Akce školního parlamentu

OSLAVY 100.výročí ČSR - /28.10. 15:00 - 17:00 - ŠKOLA OBRAZEM/

LISTOPAD

"MY SE  PŘECE TOLERUJEM"

SCHOLA PRAGENSIS 8.A - projekt na podporu volby povolání

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pro zákonné zástupce žáků a veřejnost

Tvořivé dílny na vánoční jarmark 

DEN JAZYKŮ – poznávání jiných zemí

PROSINEC

"MY  SPOLU  POD  HVĚZDAMI"

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu 

VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv.Anny ve Škvorci - VÁNOČNÍ CINKÁNÍ

Vánoční besídky tříd 

ČERTOVINY - spolupráce a návštěva  v MŠ

LEDEN

"MY SE OPĚT ZRCADLÍME"

TŘI KRÁLOVÉ – vrstevnické učení 

DEN JAZYKŮ - prezentační den s poznáváním jiných zemí

ZRCADLENÍ – pololetní celoškolní projekt OSV a etické výchovy

SPORTOVNÍ  ŠKOLNÍ TURNAJ

ÚNOR

"MY SI ZDRAVÍ UDRŽÍME"

LYŽAŘSKÝ KURZ 

CESTA KE ZDRAVÍ - týdenní projekt zdravého životního stylu

DEN S KAMARÁDEM - vrstevnické učení ve třídách

ŘETĚZ NEKUŘÁKA - preventivní program školy

BŘEZEN

"MY SE S KNIHOU PŘÁTELÍME"

DEN S UČITELEM - celoškolní projekt

MATEMATICKÝ klokan - soutěž v matematickém myšlení 

ZPÍVÁME SI pro radost - pěvecká soutěž

TÝDEN S KNIHOU - celoškolní projekt

DUBEN

"MY SE SPORTEM POZNÁVÁME"

APRÍLOVÝ TÝDEN – aneb úsměvy nám sluší

SBĚR PAPÍRU - akce školního parlamentu

DEN ZEMĚ - celoškolní projekt - Země, zdraví a my 

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ

KVĚTEN

"MY JSME PĚKNÍ KVÍTCI"

UŽ SE TĚŠÍM DO ŠKOLY - Dílny pro budoucí prvňáčky

RECITANDO - recitační soutěž

SPORTOVNÍ DEN - netradiční olympiáda školy

KVĚTNOVÝ DEN - celoškolní environmentální projekt

ČERVEN

"JÁ a TY = MY  JDEME DO CÍLE"

DEN DĚTSKÉ RADOSTI

PREZENTACE PRACÍ  - obhajoba závěrečných prací 9.A

DOZVONĚNÍ - celodenní zhodnocení a sebehodnocení

NIČEHO SE NEBOJÍME - celoškolní projekt CO a BOZP

ZAHRADNÍ SLAVNOST - rozloučení s 9.A

TŘEBOHOSTICKÉ ZVONĚNÍ - malá zahradní slavnost

STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY BĚHEM

školního roku 2018/2019

Pátek 28.9.2019        Den české státnosti

Neděle 28.10.2018   Den vzniku samostatného Československa

Sobota 17.11.2018     Den boje za svobodu a demokracii

Pátek 19.4.2019         Velký pátek

Pondělí 22.4.2019     Velikonoční pondělí

Středa 1.5.2019          Den mezinárodní solidarity pracujících

Středa 8.5.2019         Den osvobození od fašismu

NA VAŠE OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY RÁDI ZODPOVÍME NA TELEFONU 725 521 692, nebo emailu m.seblova@skolaskvorec.cz