Školní výdejna

Ceny obědů jsou dodavatelem stanoveny následovně:

 • žáci 6-10 let: 30 Kč
 • žáci 11-14 let: 31 Kč
 • žáci nad 15 let 32 Kč

V závislosti cen za obědy je stanovena minimální výše záloh:

 • žáci 6-10 let: 600 Kč
 • žáci 11-14 let: 620 Kč
 • žáci nad 15 let: 640 Kč

Upravte si proto měsíční zálohy a plaťte je nejpozději

20. dne v měsíci na měsíc následující.

Při platbách uvádějte jméno dítěte a variabilní symbol.

Vyúčtování plateb oběd

 • Vyžádané přeplatky vracíme na účet, nevyžádané Vám převedeme do dalšího období.
 • Žákům, kteří ukončí stravování, jsou přeplatky vráceny automaticky.

V případě potřeb - kontaktujte Ing. R. Bečičkovou

tel: 359 602 007, r.becickova@skolaskvorec.cz                                        

Odhlašování obědů  vždy do 7:30 hodin ráno na další den - proveďte elektronicky na www.strava.cz                                                                                                                               

Informace o stravování

SEZNAM ALERGENŮ 

ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY

POSTUP OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Naše školní stravování zajišťuje firma Almed Servis s.r.o.
Děti ve Škvorci se stravují v nedaleké výdejně jídla, která je umístěna na náměstí a děti v Třebohosticích v nově zrekonstruované výdejně, která se nachází v budově školy.

Naši strávníci si mohou vybírat z nabídky dvou chodů.

Odhlašování a placení obědů je povinností zákonných zástupců.

Výdej pro nemocné je vždy 1. den nemoci 11:00 - 11:15 h.

Trvalé odhlášení ze stravování - kontaktujte kancelář školy.

Odhlašování  obědů pouze elektronicky.

PLACENÍ OBĚDŮ

 • Číslo účtu: 19-0428662339 / 0800
 • Konstatní symbol: 0308
 • Variabilní symbol: u třídní učitelky
 • Zpráva pro příjemce: jméno příjmení a třída