Zaměstnanci školy

"Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk našeho nadšení, věcí udělaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout toho o čem sníme, nebo čemu věříme."

Tým vedení školy

Mgr. Marcela Šeblová Ředitelka školy Po předchozí telefonické dohodě. skolaskvorec@seznam.cz
Ing. Renata Bečičková Statutární zástupce ředitelky, ekonomka školy Každý den od 9:00 - 9:30 hodin. r.becickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Renata Chotětická Zástupce ředitelky školy pro 1.stupeň Po předchozí telefonické dohodě. renata.choteticka@seznam.cz
Mgr. Hana Korbelová Zástupce ředitelky školy pro 2.stupeň Po předchozí telefonické dohodě. korbelovahana@seznam.cz

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Marcela Měřičková třídní učitelka I.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. marcela.merickova@seznam.cz
Mgr. Věra Timurová třídní učitelka II.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. vera.timurova@seznam.cz
Kateřina Kuličová třídní učitelka II.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. katerina@kulicova.cz
Mgr. Tamara Klicperová třídní učitelka III.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. tamaraklicperova@seznam.cz
Mgr. Igor Slouka řídní učitel IV.A ve Škvorci Po předchozí telefonické dohodě. ucitel.slouka@seznam.cz
Mgr. Anežka Pourová třídní učitelka IV.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. anezka.stoklasova@gmail.cz
PaedDr. Renata Veselá řídní učitelka V.A ve Škvorci Po předchozí telefonické dohodě. renives@seznam.cz
Mgr. Renata Chotětická třídní učitelka V.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. renata.choteticka@seznam.cz
Jana Lhotková učitelka anglického jazyka Po předchozí telefonické dohodě. edalis@seznam.cz

Tým vyučujících 2. stupně

Mgr. Helena Štvánová třídní učitelka VI.A
Jana Sigmundová třídní učitelka VI.B jana.sigmundova@atlas.cz
Mgr. Josef Koting třídní učitel VII.A J.Koting@seznam.cz
Michal Hruška třídní učitel VIII.A michalhruska@centrum.cz
Mgr. Oldřich Bráza třídní učitel IX.A oldrich.braza@seznam.cz
Mgr. Hana Korbelová učitelka korbelovahana@seznam.cz
Mgr. Blanka Čejková učitelka blankacejkova@email.cz
Mgr. Jarmila Horníčková učitelka jarmila.hornickova@gmail.com
MgA. Věra Trojanová učitelka v.trojanova@email.cz

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Renata Chotětická koordinátor inkluze Po předchozí telefonické dohodě.
Mgr. Marcela Šeblová výchovný poradce  1.stupeň Po předchozí telefonické dohodě.
Mgr. Hana Korbelová kariérový poradce   2.stupeň Po předchozí telefonické dohodě.
Mgr. Michaela Kratochvílová speciální pedagog Po předchozí telefonické dohodě.
Jana Sigmundová školní preventista I. Po předchozí telefonické dohodě.
PaedDr. Renata Veselá školní preventista II. Po předchozí telefonické dohodě.

Vychovatelky školní družiny

Romana Šimůnková vedoucí školní družiny Třebohostice simunkova.romana@seznam.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga Škvorec sloufova.vera1@seznam.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice bskvorec@seznam.cz
Markéta Kulhavá vychovatelka, asistentka pedagoga Škvorec kulhava.marketa@centrum.cz
Romana Cuce vychovatelka Třebohostice cucerom@seznam.cz

Provozní tým v budovách školy

Anna Kindlová školnice ve Škvorci
Blanka Jiráková školnice v Třebohosticích
Radka Dvořáková uklizečka ve Škvorci
Jana Pospíšilová uklizečka v Třebohosticích

Provozní tým ve výdejnách jídla

Radka Dvořáková výdejna Škvorec
Hana Loblová výdejna Třebohostice
Anna Takáčová výdejna Třebohostice

Chcete se dozvědět více o naší škole?

Priority školy Koncepce rozvoje Projekty školy Historie školy Výchovné poradenství Naši učitelé