Zaměstnanci školy 2021/2022

Tým vedení školy

Mgr. Hana Korbelová Ředitelka školy reditel@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Havelková Zástupce ředitelky školy m.havelkova@skolaskvorec.cz
Ing. Renata Bečičková Ekonomka a hospodářka školy
r.becickova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Lada Šimáková třídní učitelka I.A l.simakova@skolaskvorec.cz
Mgr. Tamara Klicperová třídní učitelka I.B t.klicperova@skolaskvorec.cz
Jana Líčeníková
třídní učitelka II.A j.licenikova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová třídní učitelka III.A a.pourova@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Měřičková
třídní učitelka IV.A m.merickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Věra Timurová třídní učitelka V.A v.timurova@skolaskvorec.cz
Ing. Soňa Bachanová třídní učitelka V.B s.bachanova@skolaskvorec.cz
Jana Lhotková učitelka anglického jazyka na 1.stupni j.lhotkova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 2. stupně

Mgr. Josef Koting třídní učitel VI.A j.koting@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Blažková
třídní učitelka VII.A m.blazkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Jarmila Horníčková
třídní učitelka VII.B   j.hornickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Blanka Čejková třídní učitelka VIII.A b.cejkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Oldřich Bráza třídní učitel VIII.B o.braza@skolaskvorec.cz
Mgr. Gabriela Markvartová
třídní učitelka IX.A g.markvartova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová
třídní učitelka IX.B      j.sigmundova@skolaskvorec.cz
MgA. Věra Trojanová učitelka 2.stupeň v.trojanova@skolaskvorec.cz
Ing. Michaela Fleischmannová
učitelka 2.stupeň michaela@skolaskvorec.cz
Jakub Moulis
učitel 2.stupeň j.moulis@skolaskvorec.cz
Mgr. Alice Šuráňová učitelka 2.stupeň a.suranova@skolaskvorec.cz

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Lada Šimáková
výchovný poradce l.simakova@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Havelková
školní metodik prevence 2. stupeň m.havelkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová
školní metodik prevence 1. stupeň a.pourova@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Blažková kariérové poradenství, speciální pedagog m.blazkova@skolaskvorec.cz

Vychovatelky školní družiny

Romana Šimůnková vedoucí vychovatelka školní družiny r.simunkova@skolaskvorec.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga v.sloufova@skolaskvorec.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga b.gramanova@skolaskvorec.cz
Markéta Kulhavá vychovatelka, asistentka pedagoga m.kulhava@skolaskvorec.cz
Blanka Jiráková
vychovatelka, asistentka pedagoga b.jirakova@skolaskvorec.cz
Monika Havránková
asistentka pedagoga m.havrankova@skolaskvorec.cz
Julia Moroz
asistentka pedagoga j.moroz@skolaskvorec.cz
Mgr. Alice Šuráňová
asistentka pedagoga a.suranova@skolaskvorec.cz