Zaměstnanci školy 2022/2023

Tým vedení školy

Mgr. Hana Korbelová Ředitelka školy reditel@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Havelková Zástupce ředitelky školy m.havelkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Gabriela Markvartová
Zástupce ředitelky pro 2. stupeň
g.markvartova@skolaskvorec.cz
Ing. Renata Bečičková Ekonomka a hospodářka školy
r.becickova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Michaela Blažková třídní učitelka I.A m.blazkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Lada Šimáková třídní učitelka II.A l.simakova@skolaskvorec.cz
Mgr. Tamara Klicperová třídní učitelka II.B t.klicperova@skolaskvorec.cz
Jana Líčeníková
třídní učitelka III.A j.licenikova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová třídní učitelka IV.A a.pourova@skolaskvorec.cz
Ing. Soňa Bachanová třídní učitelka V.A s.bachanova@skolaskvorec.cz
Mgr. Věra Timurová učitelka 1. stupeň v.timurova@skolaskvorec.cz
Bc. Jana Lhotková učitelka anglického jazyka na 1. stupni j.lhotkova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 2. stupně

Jakub Moulis
třídní učitel VI.A j.moulis@skolaskvorec.cz
Mgr. Gabriela Markvartová
třídní učitelka VI.B g.markvartova@skolaskvorec.cz
Mgr. Josef Koting třídní učitel VII.A j.koting@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová
třídní učitelka VIII.A j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Jarmila Horníčková
třídní učitelka VIII.B   j.hornickova@skolaskvorec.cz
Ing. Michaela Fleischmannová
třídní učitelka IX.A michaela@skolaskvorec.cz
Mgr. Oldřich Bráza třídní učitel IX.B o.braza@skolaskvorec.cz
Mgr. Blanka Čejková učitelka 2. stupeň b.cejkova@skolaskvorec.cz
MgA. Věra Trojanová učitelka 2. stupeň v.trojanova@skolaskvorec.cz
Mgr. Alice Šuráňová učitelka 2. stupeň a.suranova@skolaskvorec.cz
Ladislav Pokorný učitel 2. stupeň l.pokorny@skolaskvorec.cz
Mgr. Jiří Kačírek učitel 2. stupeň j.kacirek@skolaskvorec.cz

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Lada Šimáková
výchovný poradce, speciální pedagog l.simakova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová
školní metodik prevence 1. stupeň a.pourova@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Havelková
školní metodik prevence 2. stupeň m.havelkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Blažková kariérové poradenství, speciální pedagog m.blazkova@skolaskvorec.cz

Vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga

Blanka Jiráková
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga b.jirakova@skolaskvorec.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga v.sloufova@skolaskvorec.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga b.gramanova@skolaskvorec.cz
Markéta Kulhavá vychovatelka, asistentka pedagoga m.kulhava@skolaskvorec.cz
Monika Havránková
vychovatelka, asistentka pedagoga m.havrankova@skolaskvorec.cz
Romana Šimůnková vychovatelka r.simunkova@skolaskvorec.cz
Julia Moroz
asistentka pedagoga j.moroz@skolaskvorec.cz
Mgr. Alice Šuráňová
asistentka pedagoga a.suranova@skolaskvorec.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci školy

Anna Kindlová
školnice
Jana Pospíšilová
úklid budova Třebohostice
Petra Škopková úklid budova Třebohostice
Iveta Králová úklid budova Škvorec
Venuše Asníková úklid budova Škvorec
Anna Takáčová výdejna Třebohostice
Jaroslava Chejnová výdejna Třebohostice
Eva Žídková výdejna Škvorec
Iveta Králová výdejna Škvorec