Zaměstnanci školy

"Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk našeho nadšení, věcí udělaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout toho o čem sníme, nebo čemu věříme."

Tým vedení školy

Mgr. Marcela Šeblová Ředitelka školy, 1.stupeň Vždy po předchozí telefonické dohodě. m.seblova@skolaskvorec.cz
Ing. Renata Bečičková Statutární zástupce ředitelky, ekonomka školy Každý den 9:00 - 10:00 hod. r.becickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová Zástupce ředitelky školy, MA
Vždy po předchozí telefonické dohodě. h.korbelova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Magdaléna Ryšavá
třídní učitelka    I.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. m.rysava@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová třídní učitelka      II.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. a.pourova@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Měřičková
třídní učitelka    III.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. m.merickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Věra Timurová třídní učitelka    IV.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. v.timurova@skolaskvorec.cz
Kateřina Kuličová
třídní učitelka    IV.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. k.kulicova@skolaskvorec.cz
Mgr. Tamara Klicperová třídní učitelka    V.A ve Škvorci Po předchozí telefonické dohodě. t.klicperova@skolaskvorec.cz
Bc. Jaroslava Juklíčková
učitelka 1.stupeň - tandemová výuka    Po předchozí telefonické dohodě. j.juklickova@skolaskvorec.cz
Jana Lhotková učitelka anglického jazyka na 1.stupni Po předchozí telefonické dohodě. j.lhotkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Igor Slouka
učitel IT na 1.stupni Po předchozí telefonické dohodě. i.slouka@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 2. stupně

Mgr. Michaela Blažková
třídní učitelka VI.A,    ČJ, MA, VKO, VKZ Po předchozí telefonické dohodě. m.blazkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Jarmila Horníčková
třídní učitelka VI.B,    CH, PŘ Po předchozí telefonické dohodě. j.hornickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Blanka Čejková třídní učitelka VII.A,    NJ, AJ, VV Po předchozí telefonické dohodě. b.cejkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Oldřich Bráza třídní učitel     VII.B,     AJ, D Po předchozí telefonické dohodě. o.braza@skolaskvorec.cz
Mgr. Kateřina Procházková
třídní učitelka VIII.A,    TV, Z, IT Po předchozí telefonické dohodě. k.prochazkova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová
třídní učitelka VIII.B     ČJ, AJ, NJ, VKO Po předchozí telefonické dohodě. j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Josef Koting
třídní učitel IX.A           ČJ, D, TV Po předchozí telefonické dohodě. j.koting@skolaskvorec.cz
Mgr. Gabriela Markvartová
učitelka 2.stupeň         MA, F Po předchozí telefonické dohodě. g.markvartova@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Šeblová učitelka 2.stupeň          VV Po předchozí telefonické dohodě. m.seblova@skolaskvorec.cz
MgA. Věra Trojanová učitelka 2.stupeň          HV Po předchozí telefonické dohodě. v.trojanova@skolaskvorec.cz
 Mgr. Igor Slouka
učitel 2.stupeň              IT, F, TV Po předchozí telefonické dohodě. i.slouka@skolaskvorec.cz
 Ing. Michaela Fleischmannová
učitelka 2.stupeň          VKO, Z, VKZ Po předchozí telefonické dohodě. m.fleischmannova@skolaskvorec.cz

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Marcela Šeblová výchovný poradce  1.stupeň m.seblova@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová
výchovný poradce  2.stupeň h.korbelova@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Měřičková
speciální pedagog m.merickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Blažková
speciální pedagog   m.blazkova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová školní preventista II.stupeň   j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová školní preventista I.stupeň a.pourova@skolaskvorec.cz

Vychovatelky školní družiny

Romana Šimůnková vedoucí vychovatelka školní družiny Třebohostice r.simunkova@skolaskvorec.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice,Škvorec v.sloufova@skolaskvorec.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice b.gramanova@skolaskvorec.cz
Markéta Kulhavá vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice,Škvorec m.kulhava@skolaskvorec.cz
Blanka Jiráková
vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice b.jirakova@skolaskvorec.cz
Julia Moroz
asistentka pedagoga Třebohostice j.moroz@skolaskvorec.cz
Mgr. Alice Šuráňová
asistentka pedagoga Škvorec a.suranova@skolaskvorec.cz

Provozní tým v budovách školy

Anna Kindlová školnice ve Škvorci a v Třebohosticích
Jana Pospíšilová
uklizečka v Třebohosticích Radka Dvořáková
uklizečka ve Škvorci
Venuše Asníková
uklizečka v Třebohosticích Lucie Leitmannová
uklizečka ve Škvorci

Provozní tým ve výdejnách jídla

Anna Takáčová výdejna Třebohostice Radka Dvořáková výdejna Škvorec
Eva Stašková výdejna Třebohostice Eva   Žídková výdejna Škvorec