Zaměstnanci školy

"Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk našeho nadšení, věcí udělaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout toho o čem sníme, nebo čemu věříme."

Tým vedení školy

Mgr. Marcela Šeblová Ředitelka školy, 1.stupeň Vždy po předchozí telefonické dohodě. m.seblova@skolaskvorec.cz
Ing. Renata Bečičková Statutární zástupce ředitelky, ekonomka školy Každý den od 9:00 - 10:00 hodin. r.becickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová Zástupce ředitelky školy, MA, Z
Vždy po předchozí telefonické dohodě. h.korbelova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Igor Slouka
třídní učitel        I.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. i.slouka@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Měřičková
třídní učitelka    II.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. m.merickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Věra Timurová třídní učitelka    III.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. v.timurova@skolaskvorec.cz
Kateřina Kuličová
třídní učitelka    III.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. k.kulicova@skolaskvorec.cz
Mgr. Tamara Klicperová třídní učitelka     IV.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. t.klicperova@skolaskvorec.cz
Bc. Jaroslava Juklíčková
třídní učitelka     V.A ve Škvorci Po předchozí telefonické dohodě. j.juklickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová třídní učitelka      V.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. a.pourova@skolaskvorec.cz
Jana Lhotková učitelka anglického jazyka na 1.stupni Po předchozí telefonické dohodě. j.lhotkova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 2. stupně

Mgr. Blanka Čejková třídní učitelka VI.A,      NJ, AJ Po předchozí telefonické dohodě. b.cejkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Oldřich Bráza třídní učitel     VI.B,      AJ, D Po předchozí telefonické dohodě. o.braza@skolaskvorec.cz
Mgr. Kateřina Procházková
třídní učitelka VII.A,     TV, Z, IT Po předchozí telefonické dohodě. k.prochazkova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová
třídní učitelka VII.B      ČJ, AJ, NJ Po předchozí telefonické dohodě. j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Josef Koting
třídní učitel VIII.A         ČJ, D, TV Po předchozí telefonické dohodě. j.koting@skolaskvorec.cz
Michal Hruška
třídní učitel IX.A           MA, F
Po předchozí telefonické dohodě. m.hruska@skolaskvorec.cz
Mgr. Jarmila Horníčková učitelka 2.stupeň        CH, PŘ Po předchozí telefonické dohodě. j.hornickova@skolaskvorec.cz
MgA. Věra Trojanová učitelka 2.stupeň        HV Po předchozí telefonické dohodě. v.trojanova@skolaskvorec.cz
 Mgr. Alice Šuráňová
učitelka 2.stupeň        VV Po předchozí telefonické dohodě. a.suranova@skolaskvorec.cz
 Ing. Michaela Fleischmannová
učitelka 2.stupeň        VKO, Z, VKZ Po předchozí telefonické dohodě. m.fleischmannova@skolaskvorec.cz

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Marcela Šeblová výchovný poradce  1.stupeň m.seblova@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová
výchovný poradce  2.stupeň h.korbelova@skolaskvorec.cz
Mgr. Igor Slouka
speciální pedagog m.slouka@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Kratochvílová speciální pedagog   m.kratochvilova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová školní preventista II.stupeň   j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová školní preventista I.stupeň a.pourova@skolaskvorec.cz

Vychovatelky školní družiny

Romana Šimůnková vedoucí vychovatelka školní družiny Třebohostice r.simunkova@skolaskvorec.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice,Škvorec v.sloufova@skolaskvorec.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice b.gramanova@skolaskvorec.cz
Markéta Kulhavá vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice,Škvorec m.kulhava@skolaskvorec.cz
Blanka Jiráková
vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice b.jirakova@skolaskvorec.cz
Julia Moroz
asistentka pedagoga Třebohostice

Provozní tým v budovách školy

Anna Kindlová školnice ve Škvorci a v Třebohosticích
Jana Pospíšilová
uklizečka v Třebohosticích Radka Dvořáková
uklizečka ve Škvorci
Venuše Asníková
uklizečka v Třebohosticích Eva Stašková uklizečka ve Škvorci

Provozní tým ve výdejnách jídla

Anna Takáčová výdejna Třebohostice Radka Dvořáková výdejna Škvorec
Eva Stašková výdejna Třebohostice Eva   Žídková výdejna Škvorec