Zaměstnanci školy 2022/2023

Tým vedení školy

Mgr. Hana Korbelová Ředitelka školy reditel@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Havelková Zástupkyně ředitelky školy m.havelkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Gabriela Markvartová
Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň
g.markvartova@skolaskvorec.cz
Ing. Renata Bečičková Ekonomka a hospodářka školy
r.becickova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Lada Šimáková třídní učitelka I.A l.simakova@skolaskvorec.cz
mgr et Bc. Kateřina Kuličová, MPA třídní učitelka I.B k.kulicova@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Blažková třídní učitelka II.A m.blazkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová třídní učitelka III.A a.pourova@skolaskvorec.cz
Mgr. Tamara Klicperová třídní učitelka III.B t.klicperova@skolaskvorec.cz
Jana Líčeníková
třídní učitelka IV.A j.licenikova@skolaskvorec.cz
Mgr. Jana Gramanová třídní učitelka V.A j.gramanova@skolaskvorec.cz
Ing. Michaela Fleischmannová třídní učitelka V.B m.fleischmannova@skolaskvorec.cz
Bc. Jana Lhotková učitelka anglického jazyka na 1. stupni j.lhotkova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 2. stupně

Ing. Soňa Bachanová třídní učitelka VI.A s.bachanova@skolaskvorec.cz
Ing. Petr Jindra, Ph.D. třídní učitel VII.A p.jindra@skolaskvorec.cz
Mgr. Gabriela Markvartová
třídní učitelka VII.B g.markvartova@skolaskvorec.cz
Mgr. Josef Koting třídní učitel VIII.A j.koting@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová
třídní učitelka IX.A j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Jarmila Horníčková
třídní učitelka IX.B   j.hornickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Oldřich Bráza učitel 2. stupeň o.braza@skolaskvorec.cz
MgA. Věra Trojanová učitelka 2. stupeň v.trojanova@skolaskvorec.cz
Mgr. Alice Šuráňová učitelka 2. stupeň a.suranova@skolaskvorec.cz
Mgr. Helena Štvánová učitelka 2. stupeň h.stvanova@skolaskvorec.cz
Mgr. Petr Štván učitel 2. stupeň p.stvan@skolaskvorec.cz
Ladislav Pokorný učitel 2. stupeň l.pokorny@skolaskvorec.cz
Mgr. Iva Eibichová učitelka 2. stupeň i.eibichova@skolaskvorec.cz

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Lada Šimáková
výchovný poradce, speciální pedagog l.simakova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová
školní metodik prevence 1. stupeň a.pourova@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová
školní metodik prevence 2. stupeň reditel@skolaskvorec.cz
Mgr. Anna Lukešová školní psycholožka a.lukesova@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Blažková kariérové poradenství, speciální pedagog m.blazkova@skolaskvorec.cz

Vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga

Blanka Jiráková
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga b.jirakova@skolaskvorec.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga v.sloufova@skolaskvorec.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga b.gramanova@skolaskvorec.cz
Monika Havránková
asistentka pedagoga m.havrankova@skolaskvorec.cz
Romana Šimůnková vychovatelka, asistentka pedagoga r.simunkova@skolaskvorec.cz
Julia Moroz
asistentka pedagoga j.moroz@skolaskvorec.cz
Mgr. Alice Šuráňová
asistentka pedagoga a.suranova@skolaskvorec.cz
Denisa Králová vychovatelka, asistentka pedagoga d.kralova@skolaskvorec.cz
Kateřina Vejdovská vychovatelka, asistentka pedagoga k.vejdovska@skolaskvorec.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci školy

Anna Kindlová
školnice
Jana Pospíšilová
úklid budova Třebohostice
Iveta Králová úklid budova Škvorec, výdejna Škvorec
Martina Červinková výdejna Třebohostice, úklid budova Škvorec
Venuše Asníková úklid budova Škvorec
Anna Takáčová výdejna Třebohostice
Lucie Piknerová úklid budova Třebohostice
Eva Žídková výdejna Škvorec