Zaměstnanci školy

"Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk našeho nadšení, věcí udělaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout toho o čem sníme, nebo čemu věříme."

Tým vedení školy

Mgr. Hana Korbelová Ředitelka školy Po předchozí telefonické domluvě reditel@skolaskvorec.cz
Mgr. Magdaléna Ryšavá Zástupce ředitelky školy Po předchozí telefonické domluvě m.rysava@skolaskvorec.cz
Ing. Renata Bečičková Ekonomka a hospodářka školy
Po předchozí telefonické domluvě r.becickova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Magdaléna Ryšavá
třídní učitelka    I.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické domluvě m.rysava@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová třídní učitelka      II.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické domluvě
a.pourova@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Měřičková
třídní učitelka    III.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické domluvě
m.merickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Věra Timurová třídní učitelka    IV.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické domluvě
v.timurova@skolaskvorec.cz
Kateřina Kuličová
třídní učitelka    IV.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické domluvě
k.kulicova@skolaskvorec.cz
Mgr. Tamara Klicperová třídní učitelka    V.A ve Škvorci Po předchozí telefonické domluvě
t.klicperova@skolaskvorec.cz
Bc. Jaroslava Juklíčková
učitelka 1.stupeň - tandemová výuka    Po předchozí telefonické domluvě
j.juklickova@skolaskvorec.cz
Jana Lhotková učitelka anglického jazyka na 1.stupni Po předchozí telefonické domluvě
j.lhotkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Igor Slouka
učitel IT na 1.stupni Po předchozí telefonické domluvě
i.slouka@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 2. stupně

Mgr. Michaela Blažková
třídní učitelka VI.A,    ČJ, MA, VKO, VKZ Středa 13.00 - 14.00 hodin
m.blazkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Jarmila Horníčková
třídní učitelka VI.B,    CH, PŘ Čtvrtek 12.00 - 13.15 hodin
j.hornickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Blanka Čejková třídní učitelka VII.A,    NJ, AJ, VV Pondělí 12.40 - 14.40 hodin b.cejkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Oldřich Bráza třídní učitel     VII.B,     AJ, D Pondělí 13.30 - 14.30 hodin o.braza@skolaskvorec.cz
Mgr. Kateřina Procházková
třídní učitelka VIII.A,    TV, Z, IT Středa 12.00 - 13.30 hodin
k.prochazkova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová
třídní učitelka VIII.B     ČJ, AJ, NJ, VKO Středa 12.00 - 13.00 hodin j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Josef Koting
třídní učitel IX.A           ČJ, D, TV Středa 12.00 - 14.00 hodin j.koting@skolaskvorec.cz
Mgr. Gabriela Markvartová
učitelka 2.stupeň         MA, F Úterý 11.00 - 12:45 hodin
g.markvartova@skolaskvorec.cz
MgA. Věra Trojanová učitelka 2.stupeň          HV Po předchozí telefonické domluvě v.trojanova@skolaskvorec.cz
 Mgr. Igor Slouka
učitel 2.stupeň              IT, F, TV Pondělí 14.30 - 16:00 hodin
i.slouka@skolaskvorec.cz
 Ing. Michaela Fleischmannová
učitelka 2.stupeň          VKO, Z, VKZ Úterý 12.00 - 13.00 hodin michaela@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová
učitelka 2.stupeň           MA                      Pondělí 12.30 - 14.30 hodin,
středa 12.00 - 13.30
h.korbelova@skolaskvorec.cz

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Hana Korbelová
výchovný poradce  Po telefonické domluvě. h.korbelova@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Měřičková
speciální pedagog Po telefonické domluvě. m.merickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Blažková
speciální pedagog Po telefonické domluvě. m.blazkova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová školní preventista II.stupeň Po telefonické domluvě. j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová školní preventista I.stupeň Po telefonické domluvě. a.pourova@skolaskvorec.cz

Vychovatelky školní družiny

Romana Šimůnková vedoucí vychovatelka školní družiny Třebohostice r.simunkova@skolaskvorec.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice, Škvorec v.sloufova@skolaskvorec.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice b.gramanova@skolaskvorec.cz
Markéta Kulhavá vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice, Škvorec m.kulhava@skolaskvorec.cz
Blanka Jiráková
vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice b.jirakova@skolaskvorec.cz
Julia Moroz
asistentka pedagoga Třebohostice j.moroz@skolaskvorec.cz
Mgr. Alice Šuráňová
asistentka pedagoga Škvorec a.suranova@skolaskvorec.cz

Provozní tým v budovách školy

Anna Kindlová školnice ve Škvorci a v Třebohosticích
Jana Pospíšilová
uklízečka v Třebohosticích Radka Dvořáková
uklízečka ve Škvorci
Venuše Asníková
uklízečka v Třebohosticích Lucie Leitmannová
uklízečka ve Škvorci

Provozní tým ve výdejnách jídla

Anna Takáčová výdejna Třebohostice Radka Dvořáková výdejna Škvorec
Eva Stašková výdejna Třebohostice Eva   Žídková výdejna Škvorec