Zaměstnanci školy

"Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk našeho nadšení, věcí udělaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout toho o čem sníme, nebo čemu věříme."

Tým vedení školy

Mgr. Marcela Šeblová Ředitelka školy Po předchozí telefonické dohodě. skolaskvorec@seznam.cz
Ing. Renata Bečičková Statutární zástupce ředitelky, ekonomka školy Každý den od 9:00 - 9:30 hodin. skolaskvorec.ucetni@seznam.cz
Mgr. Renata Chotětická Zástupce ředitelky školy pro 1.stupeň Po předchozí telefonické dohodě. renata.choteticka@seznam.cz
Mgr. Hana Korbelová Zástupce ředitelky školy pro 2.stupeň Po předchozí telefonické dohodě. korbelovahana@seznam.cz

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Věra Timurová třídní učitelka I.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. vera.timurova@seznam.cz
Mgr. Veronika Janků třídní učitelka I.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. Janku130@gmail.com
Mgr. Tamara Klicperová třídní učitelka II.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. tamaraklicperova@seznam.cz
Mgr. Renata Chotětická třídní učitelka III.A ve Škvorci Pondělí 13:00 - 13:30 hodin renata.choteticka@seznam.cz
Mgr. Soňa Formanová třídní učitelka III.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. sofor2060@seznam.cz
Mgr. Iveta Pape třídní učitelka IV.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. ivetapape@seznam.cz
Mgr. Marcela Měřičková třídní učitelka IV.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. marcela.merickova@seznam.cz
Mgr. Igor Slouka
třídní učitel V.A ve Škvorci Středa 13:00- 13:30 hodin. ucitel.slouka@seznam.cz
Jana Sigmundová třídní učitelka V.B ve Škvorci Středa 14:00- 15:00 hodin. jana.sigmundova@atlas.cz

Tým vyučujících 2. stupně

Mgr. Josef Koting třídní učitel VI.A Úterý 13:00- 14:00 hodin. J.Koting@seznam.cz
Michal Hruška třídní učitel VII.A Čtvrtek  11:30- 12:30 hodin. michalhruska@centrum.cz
Mgr. Oldřich Bráza třídní učitelka VIII.A Čvrtek  15:15 - 15:45 hodin. oldrich.braza@seznam.cz
Mgr. Hana Korbelová třídní učitelka IX.A Uterý 12:30- 13:30 hodin. korbelovahana@seznam.cz
Mgr. Blanka Čejková učitelka Středa 13:00- 13:30 hodin. blankacejkova@email.cz
Mgr. Igor Slouka učitel Po předchozí telefonické dohodě. ucitel.slouka@seznam.cz
Jana Sigmundová učitelka Středa 14:00- 15:00 hodin. jana.sigmundova@atlas.cz
Mgr. Helena Šiková učitelka Po předchozí telefonické dohodě.
Mgr. Jarmila Horníčková učitelka Úterý 13:00- 14:00 hodin. jarmila.hornickova@gmail.com
MgA. Věra Trojanová učitelka Po předchozí telefonické dohodě. v.trojanova@email.cz
Ing. Václav Radoň učitel Po předchozí telefonické dohodě. vaclavradon@volny.cz

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Renata Chotětická koordinátor inkluze Po předchozí telefonické dohodě.
Mgr. Marcela Šeblová výchovný poradce  Po předchozí telefonické dohodě.
Mgr. Hana Korbelová kariérový poradce Po předchozí telefonické dohodě.
Mgr. Monika Rollová speciální pedagog Po předchozí telefonické dohodě.
Jana Sigmundová školní preventista Středa 14:00- 15:00 hodin.
Mgr. Jana Horká školní asistent Po předchozí telefonické dohodě.

Vychovatelky školní družiny

Romana Šimůnková vedoucí školní družiny simunkova.romana@seznam.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga sloufova.vera1@seznam.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga bskvorec@seznam.cz
Markéta Kulhavá vychovatelka, asistentka pedagoga kulhava.marketa@centrum.cz
Romana Cuce vychovatelka cucerom@seznam.cz

Provozní tým v budovách školy

Anna Kindlová školnice ve Škvorci
Blanka Jiráková školnice v Třebohosticích
Radka Dvořáková uklizečka

Provozní tým ve výdejnách jídla

Lenka Vančová vedoucí výdejen
Martina Červínková výdejna Škvorec
Anna Takačová výdejna Třebohostice

Chcete se dozvědět více o naší škole?

Priority školy Koncepce rozvoje Projekty školy Historie školy Výchovné poradenství Naši učitelé