Zaměstnanci školy

"Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk našeho nadšení, věcí udělaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout toho o čem sníme, nebo čemu věříme."

Tým vedení školy

Mgr. Marcela Šeblová Ředitelka školy Vždy po předchozí telefonické dohodě. m.seblova@skolaskvorec.cz
Ing. Renata Bečičková Statutární zástupce ředitelky, ekonomka školy Každý den od 9:00 - 10:00 hodin. r.becickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Renata Chotětická Zástupce ředitelky školy pro 1.stupeň Po předchozí telefonické dohodě. r.choteticka@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová Zástupce ředitelky školy pro 2.stupeň Po předchozí telefonické dohodě. h.korbelova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Marcela Měřičková třídní učitelka I.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. m.merickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Věra Timurová třídní učitelka II.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. v.timurova@skolaskvorec.cz
Kateřina Kuličová třídní učitelka II.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. k.kulicova@skolaskvorec.cz
Mgr. Tamara Klicperová třídní učitelka III.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. t.klicperova@skolaskvorec.cz
Mgr. Igor Slouka řídní učitel IV.A ve Škvorci Po předchozí telefonické dohodě. i.slouka@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová třídní učitelka IV.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. a.pourova@skolaskvorec.cz
Mgr. Blanka Čejková
řídní učitelka V.A ve Škvorci Po předchozí telefonické dohodě. b.cejkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Renata Chotětická třídní učitelka V.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. r.choteticka@skolaskvorec.cz
Jana Lhotková učitelka anglického jazyka Po předchozí telefonické dohodě. j.lhotkova@skolaskvorec.cz

Tým vyučujících 2. stupně

Mgr. Helena Štvánová třídní učitelka VI.A Po předchozí telefonické dohodě. h.stvanova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová třídní učitelka VI.B Po předchozí telefonické dohodě. j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Josef Koting třídní učitel VII.A Po předchozí telefonické dohodě. j.koting@skolaskvorec.cz
Michal Hruška třídní učitel VIII.A Po předchozí telefonické dohodě. m.hruska@skolaskvorec.cz
Mgr. Oldřich Bráza třídní učitel IX.A Po předchozí telefonické dohodě. o.braza@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová učitelka Po předchozí telefonické dohodě. h.korbelova@skolaskvorec.cz
Mgr. Blanka Čejková učitelka Po předchozí telefonické dohodě. b.cejkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Jarmila Horníčková učitelka Po předchozí telefonické dohodě. j.hornickova@skolaskvorec.cz
MgA. Věra Trojanová učitelka Po předchozí telefonické dohodě. v.trojanova@skolaskvorec.cz
Mgr. Kateřina Procházková učitelka Po předchozí telefonické dohodě. k.prochazkova@skolaskvorec.cz

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Renata Chotětická koordinátor inkluze   r.choteticka@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Šeblová výchovný poradce  1.stupeň   m.seblova@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová kariérový poradce   2.stupeň   h.korbelova@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Kratochvílová speciální pedagog   m.kratochvilova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová školní preventista II.stupeň   j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová školní preventista I.stupeň

Vychovatelky školní družiny

Romana Šimůnková vedoucí školní družiny Třebohostice r.simunkova@skolaskvorec.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga Škvorec v.sloufova@skolaskvorec.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice b.gramanova@skolaskvorec.cz
Markéta Kulhavá vychovatelka, asistentka pedagoga Škvorec m.kulhava@skolaskvorec.cz
Romana Cuce vychovatelka Třebohostice r.cuce@skolaskvorec.cz

Provozní tým v budovách školy

Anna Kindlová školnice ve Škvorci
Blanka Jiráková školnice v Třebohosticích
Radka Dvořáková uklizečka ve Škvorci
Jana Pospíšilová uklizečka v Třebohosticích

Provozní tým ve výdejnách jídla

Radka Dvořáková výdejna Škvorec
Hana blová výdejna Třebohostice
Anna Takáčová výdejna Třebohostice

Chcete se dozvědět více o naší škole?

Priority školy Koncepce rozvoje Projekty školy Historie školy Výchovné poradenství Naši učitelé