Zaměstnanci školy

"Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk našeho nadšení, věcí udělaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout toho o čem sníme, nebo čemu věříme."

Tým vedení školy

Mgr. Marcela Šeblová Ředitelka školy Vždy po předchozí telefonické dohodě. m.seblova@skolaskvorec.cz
Ing. Renata Bečičková Statutární zástupce ředitelky, ekonomka školy Každý den od 9:00 - 10:00 hodin. r.becickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová Zástupce ředitelky školy pro výchovu a vzdělání
Vždy po předchozí telefonické dohodě. h.korbelova@skolaskvorec.cz
 

Tým vyučujících 1. stupně

Mgr. Igor Slouka
třídní učitel I.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. i.slouka@skolaskvorec.cz
Mgr. Marcela Měřičková
třídní učitelka II.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. m.merickova@skolaskvorec.cz
Mgr. Věra Timurová třídní učitelka III.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. v.timurova@skolaskvorec.cz
Kateřina Kuličová
třídní učitelka III.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. k.kulicova@skolaskvorec.cz
Mgr. Tamara Klicperová řídní učitel IV.A v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. t.klicperova@skolaskvorec.cz
  třídní učitelka V.A ve Škvorci Po předchozí telefonické dohodě.
Mgr. Anežka Pourová řídní učitelka V.B v Třebohosticích Po předchozí telefonické dohodě. a.pourova@skolaskvorec.cz
Jana Lhotková učitelka anglického jazyka Po předchozí telefonické dohodě. j.lhotkova@skolaskvorec.cz
 

Tým vyučujících 2. stupně

Mgr. Blanka Čejková třídní učitelka VI.A Po předchozí telefonické dohodě. b.cejkova@skolaskvorec.cz
Mgr. Oldřich Bráza třídní učitelka VI.B Po předchozí telefonické dohodě. o.braza@skolaskvorec.cz
Mgr. Kateřina Procházková
třídní učitel VII.A Po předchozí telefonické dohodě. k.prochazkova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová
třídní učitel VII.B Po předchozí telefonické dohodě. j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Josef Koting
třídní učitel VIII.A Po předchozí telefonické dohodě. j.koting@skolaskvorec.cz
Michal Hruška
třídní učitel IX.A Po předchozí telefonické dohodě. m.hruska@skolaskvorec.cz
Mgr. Jarmila Horníčková učitelka Po předchozí telefonické dohodě. j.hornickova@skolaskvorec.cz
MgA. Věra Trojanová učitelka Po předchozí telefonické dohodě. v.trojanova@skolaskvorec.cz
  učitelka Po předchozí telefonické dohodě.
  učitelka Po předchozí telefonické dohodě.

Tým školního poradenského pracoviště

Mgr. Marcela Šeblová výchovný poradce  1.stupeň m.seblova@skolaskvorec.cz
Mgr. Hana Korbelová
výchovný poradce  2.stupeň h.korbelova@skolaskvorec.cz
Mgr. Igor Slouka
speciální pedagog m.slouka@skolaskvorec.cz
Mgr. Michaela Kratochvílová speciální pedagog   m.kratochvilova@skolaskvorec.cz
Jana Sigmundová školní preventista II.stupeň   j.sigmundova@skolaskvorec.cz
Mgr. Anežka Pourová školní preventista I.stupeň a.pourova@skolaskvorec.cz

Vychovatelky školní družiny

Romana Šimůnková vedoucí školní družiny Třebohostice r.simunkova@skolaskvorec.cz
Věra Šloufová vychovatelka, asistentka pedagoga Škvorec v.sloufova@skolaskvorec.cz
Božena Gramanová vychovatelka, asistentka pedagoga Třebohostice b.gramanova@skolaskvorec.cz
Markéta Kulhavá vychovatelka, asistentka pedagoga Škvorec m.kulhava@skolaskvorec.cz
Blanka Jiráková
vychovatelka Třebohostice b.jirakova@skolaskvorec.cz

Provozní tým v budovách školy

Anna Kindlová školnice ve Škvorci a v Třebohosticích
Jana Pospíšilová
uklizečka v Třebohosticích Radka Dvořáková
uklizečka ve Škvorci
Michala Říhová uklizečka v Třebohosticích Hana blová uklizečka ve Škvorci

Provozní tým ve výdejnách jídla

Anna Takáčová výdejna Třebohostice Radka Dvořáková výdejna Škvorec
Hana blová výdejna Třebohostice Eva   Žídková výdejna Škvorec
 

Chcete se dozvědět více o naší škole?

Priority školy Koncepce rozvoje Projekty školy Historie školy Výchovné poradenství Naši učitelé