ŠKOLNÍ DRUŽINA 2017 /2018 :

"Když se na svět díváme očima dítěte, vidíme zázrak ve všem."

Naše školní družina je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené vychovatelky – Romana Šimůnková, Romana Cuce, Božena Gramanová, Věra Šloufová a Markéta Kulhavá v družině vytváří díky svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou a vlídnou atmosféru.

V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě děti věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě, výtvarné a pracovní činnosti. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připravováno i mnoho zajímavých akcí.

Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde „musí vydržet“ před odchodem domů. Máme radost, když děti říkají, že jsou v družině rády, těší se na společné hry a na nové zážitky.

Oddělení "D" ve Škvorci – žáci 5.tříd, 3.A:

  • Markéta KULHAVÁ
  • Věra ŠLOUFOVÁ

Oddělení  v Třebohosticích – 1.A, 1B, 2.A, 3.B, 4.A a 4.B:

  • Romana ŠIMŮNKOVÁ - "A"
  • Božena GRAMANOVÁ - "B"
  • Romana CUCE - "C"

Odpolední školní družina je:

  • ŠD je do 17.00 hodin v obou budovách školy.

Ranní družina je:

  • Ve Škvorci od 6.30 hodin
  • V Třebohosticích od 6.40 hodin.

Notýsky ve školní družině:

  • Obsahují důležité informace a sdělení pro rodiče.

ČINNOSTI VE ŠKOlNÍ DRUŽINĚ :

Téma "Zdravý životní styl v naší době nosí každý jenom v sobě."

ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ                      ÚNOR VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ                   BŘEZEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

LISTOPAD VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ           DUBEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINÉ

PROSINEC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ          KVĚTEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

LEDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ                ČERVEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


DOKUMentaCE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY (ke stažení)

TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY    (náhled)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY - k nahlédnutí ve škole

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY