ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018 /2019 :  AKTUALITY ZDE

"U nás je to hrou za poznáním."      

Školní družina sídlí v budově Třebohostice 41 (3 oddělení) a v budově Škvorec, Tyršova 130 (1 oddělení), s nejvyšším povoleným počtem žáků 150 a zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky Základní školy Škvorec, okres Praha - východ, příspěvkové organizace. Účastníkům zájmového vzdělávání zajišťuje klidné, přátelské a podnětné prostředí pro relaxaci a zájmovou činnost. Učí žáky aktivně odpočívat, rozvíjet zájmy a tvořivost a pomáhá uspokojovat jejich kulturní a sociální potřeby, rozvíjí jejich komunikační dovednosti, posiluje jejich sebevědomí a umožňuje prožívání radosti. Je zaměřena na výchovu a vzdělávání v době mimo vyučování.

Naše školní družina je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené vychovatelky – Romana Šimůnková, Romana Cuce, Božena Gramanová, Věra Šloufová a Markéta Kulhavá v družině vytváří díky svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou a vlídnou atmosféru.

V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě děti věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě, výtvarné a pracovní činnosti. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připravováno i mnoho zajímavých akcí.

Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde „musí vydržet“ před odchodem domů. Máme radost, když děti říkají, že jsou v družině rády, těší se na společné hry a na nové zážitky.

Oddělení ve Škvorci – žáci 5.tříd, 4.A:

  • Markéta Kulhavá  a  Parta z Třeskoprsk
  • Věra Šloufová

Oddělení  v Třebohosticích - 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.B a 5.B

  • Romana Cuce - oddělení U Křemílka a Vochomůrky
  • Romana Šimůnková - oddělení U Pejska a Kočičky
  • Božena Gramanová - oddělení  Kamarádi

Odpolední školní družina je:

  • ŠD je do 17.00 hodin v obou budovách školy.

Ranní družina je:

  • ŠD je  v obou budovách školy od 6:40 hodin.

Notýsky ve školní družině:

  • Obsahují důležité informace a sdělení pro rodiče.

ČINNOSTI VE ŠKOlNÍ DRUŽINĚ 

Téma: Zážitky jsou náplní života a tvoří jeho kvalitu

Tématický plán školní družiny 2018/2019


DOKUMentaCE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY - k nahlédnutí ve škole