ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021 /2022

Školní družina sídlí v letošním školním roce v budově Třebohostice 41 ve 4 odděleních. Účastníkům zájmového vzdělávání zajišťuje klidné, přátelské a podnětné prostředí pro relaxaci a zájmovou činnost. Učí žáky aktivně odpočívat, rozvíjet zájmy a tvořivost a pomáhá uspokojovat jejich kulturní a sociální potřeby. Rozvíjí jejich komunikační dovednosti, posiluje jejich sebevědomí a umožňuje prožívání radosti. Je zaměřena na výchovu a vzdělávání v době mimo vyučování.

Naše školní družina je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené vychovatelky v družině vytváří díky svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou a vlídnou atmosféru.

V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě děti věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě, výtvarné a pracovní činnosti. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připravováno i mnoho zajímavých akcí.

Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně. Máme radost, když děti říkají, že jsou v družině rády.

  • Ranní družina je od 6.45 hodin
  • Odpolední školní družina je do 17.00 hodin
  • Notýsky ve školní družině obsahují důležité informace a sdělení pro rodiče.

DOKUMentaCE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY