ŠKOLNÍ DRUŽINA 2020 /2021 :  AKTUALITY ZDE

"S dětmi pro děti"      

Školní družina sídlí v letošním školním roce v budově Třebohostice 41 ve 4 odděleních a zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky Základní školy Škvorec, okres Praha - východ, příspěvkové organizace. Účastníkům zájmového vzdělávání zajišťuje klidné, přátelské a podnětné prostředí pro relaxaci a zájmovou činnost. Učí žáky aktivně odpočívat, rozvíjet zájmy a tvořivost a pomáhá uspokojovat jejich kulturní a sociální potřeby, rozvíjí jejich komunikační dovednosti, posiluje jejich sebevědomí a umožňuje prožívání radosti. Je zaměřena na výchovu a vzdělávání v době mimo vyučování.

Naše školní družina je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů. Zkušené vychovatelky – Romana Šimůnková, Božena Gramanová, Věra Šloufová, Markéta Kulhavá a Blanka Jiráková v družině vytváří díky svému pozitivnímu vztahu k dětem přátelskou a vlídnou atmosféru.

V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her, stavebnic, knih. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě děti věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě, výtvarné a pracovní činnosti. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připravováno i mnoho zajímavých akcí.

Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde „musí vydržet“ před odchodem domů. Máme radost, když děti říkají, že jsou v družině rády, těší se na společné hry a na nové zážitky.

Letošní oddělení pracují:

  • A - Božena Gramanová - "Kamarádi"
  • B - Markéta Kulhavá a Věra Šloufová -"Průzkumníci"
  • C - Blanka Jiráková - "Tvořílci"
  • D - Romana Šimůnková - "Šikulové"

Odpolední školní družina je:

  • ŠD je do 17.00 hodin

Ranní družina je:

  • ŠD je  od 6:40 hodin

Notýsky ve školní družině:

  • Obsahují důležité informace a sdělení pro rodiče.

ČINNOSTI VE ŠKOlNÍ DRUŽINĚ 

Tématický plán školní družiny 2020/2021 - ZDE

Motto: Zážitky jsou náplní života a tvoří jeho kvalitu


DOKUMentaCE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY