Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předáváme informace o zpracování osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracováv vaše osobní údaje:

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

Základni škola Škvorec, okres Praha -východ, Tyršova 130, 250 83 Škvorec, zastoupená Mgr. Marcelou Šeblovou, ředitelkou školy

POVĚŘENEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

Eva Rotterová, tel.: 776 724 449, email: eva.rotterova@gdpr-sluzby.cz

1.   PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.   INFORMAČNÍ MEMORANDUM

3.   INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE