Složení školské rady

Zástupci rodičů

  • Vácha Jaroslav, předseda ŠR, vacha@email.cz, +420 602658255
  • Doboš Zdeněk, Ing., zdenek@dobosovi.cz
  • Vítovcová Eva, eva.vitovcova@email.cz

Zástupci pedagogů

  • Formanová Soňa, Mgr.
  • Korbelová Hana, Mgr.
  • Koting Josef, Mgr.

 Zástupci zřizovatele

  • Kučera Alexander, MUDr.
  • Rubáš Luděk, MUDr.
  • Stašková Eva, ing.

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání 29.6.2017