zpátky na výpis

PÁŤÁCI UKLIZEJÍ ČESKO


Každý rok na jaře se vyhlašuje akce “UKLIĎME SI ČESKO”. Zapojují se do ní jednotlivci, rodiny i organizace. Také my

 žáci 5.A jsme přidali ruku k dílu.  Vyzbrojeni rukavicemi a plastovými pytli  jsme se vydali do boje s odhozenými 

odpadky v okolí naší školy v Třebohosticích. 

 

Papíry, plasty, různé obaly jsme čekali, ale udivilo nás, že jsme nacházeli po přírodě poházené i moučníky od oběda

 ze školní jídelny. S jídlem by se takto zacházet nemělo. Máme radost, že po nás zbyl kus uklizené krajiny. Vezmeme si 

z toho ponaučení a o svoje okolí se budeme starat. A teď už může přijít JARO se svými květy, mláďaty a ptáčaty. Tady je 

totiž čisto. Tady byli páťáci, co mají rádi legraci a jsou správní parťáci.

 

                                                                            Božena Gramanová

Třídní učitel Mgr. Věra TIMUROVÁ

v.timurova@skolaskvorec.cz

Elektronická žákovská knížka

Rozvrh hodin