zpátky na výpis

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU - NOVÉ POKYNY

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU

ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 -2021

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis se uskuteční dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12639/2020-1 ze dne 18. 3. 2020.

1) Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Bude probíhat pouze po formální stránce, bez osobní účasti dětí.

2) Žádosti k přijetí do 1.ročníku budou přijímány elektronicky nebo osobně do schránky školy od 1.4. - 7.4. 2020.

I. POŽADOVANÉ TISKOPISY PRO PŘIJETÍ

TISKOPISY jsou zveřejněné na stránkách školy: https://www.skolaskvorec.cz/prijimaci-rizeni

1/ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1.ročníku

2/ Zápisní list pro školní rok 2020/2021

DALŠÍ požadované dokumenty

1/ Cizinci doklad o povolení pobytu

I. POŽADOVANÉ TISKOPISY K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

TISKOPISY jsou zveřejněné na stránkách školy: https://www.skolaskvorec.cz/prijimaci-rizeni

1/ Žádost o odklad školní docházky

2/ Zápisní list pro školní rok 2020/2021

DALŠÍ DOKUMENTY

1/ Doporučující posouzení školského poradenského zařízení

2/ Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

3/ Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad s dvěma souhlasnými doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko - psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře). Pokud je nemají vyřízené, je potřebné v termínu zápisu podat žádost o odklad také. Po doplnění stanovisek odborníků kontaktujte ředitelku školy pro doložení dokumentů a stanovisek do spisu.

III. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1/ Věnujte náležitou pozornost vyplnění pokud vyplníte ručně - čitelnost a úplnost všech částí.

2/ Všechny požadované tiskopisy zasílejte:

      a/ Prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem: m.seblova@skolaskvorec.cz

           Nestačí obyčejný mail s přílohou!

      b/ Datovou schránkou /pokud ji máte zřízenu/:             ID: rwzmsy8

      c/ Osobně do schránky školy ve stanoveném čase:      1.4.-3.4. + 6.4.-7.4.  8:00 – 10:00 hodin

           V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce.

       d/ Doporučenou poštou - s doručením do 7.4. 2020 /Výjimečně/

3/ Každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na uvvedenou e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat.

V. OSTATNÍ INFORMACE

1/ Žádosti budeme zpracovávat a aktuální informace zveřejníme na webových stránkách školy a v informační desce školy.

2/ Pokud zjistíme, že je žádost neúplná či je třeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat.

3/ O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a v informační desce školy.

4/ V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním doporučenou poštou a budete předem kontaktováni ředitelstvím školy.

5/ Trvalé bydliště budeme kontrolovat ve spolupráci s Úřadem mětyse Škvorec.

6/ Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi, jejich zákonnými zástupci, vyučujícími a vedením školy – termín bude upřesněn,

7/ Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení.

Vážení rodiče,

v případě jakýchkoliv potřeb a dotazů Vám rádi odpovíme a pomůžeme.

KONTAKTY: m.seblova@skolaskvorec.cz, telefonicky: 725 521 692

Děkujeme Vám za spolupráci a pevně věříme, že se nám vše podaří společně zvládnout, Mgr. Marcela Šeblová.