zpátky na výpis

VÝUKA VE DNECH 14.10. - 23.10. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 12.10. se přerušuje s účinností od 14.10. 2020 prezenční výuka 1. a 2.stupně základních škol a provoz školních družin.

Od 14.10. bude tedy probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná.

1) Ve dnech 26. října a 27. října 2020 jsou MŠMT stanoveny volné dny a ve dnech 29. října a 30. října 2020 podzimní prázdniny, takže výuka od 26. do 30. října nebude probíhat vůbec.

2) Školní jídelna bude v průběhu distanční výuky v provozu, dle informace MŠMT mají žáci v průběhu distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Všichni žáci mají oběd na 14.10. odhlášen. (v tento den proběhne ve výdejnách sanitární den). Pokud chtějí žáci odebírat oběd i v průběhu distanční výuky, je třeba si vždy obědy přihlásit. Oběd lze odebrat pouze do jídlonosičů mezi 11:30 a 13 hodinou. Prosíme, dodržujte vždy hygienická opatření.

Zadávání prací během distanční výuky

1. stupeň - pokyny k distanční výuce obdrží rodiče od svých třídních učitelů 13. 10. 2020 - dále bude probíhat přes e-mailovou komunikaci.
2. stupeň - bude probíhat v jednotném prostředí Google učeben.

Distanční výuka bude probíhat

a) On-line výukou

b) Formou samostatného vypracování domácích úkolů

Komunikace a on-line výuka

1. + 2. stupeň - bude probíhat prostřednictvím Google meet - rozpisy této výuky obdrželi žáci a rodiče prostřednictvím třídních učitelů.

Omlouvání neúčasti na distanční výuce

Zákonný zástupce žáka je povinnen doložit důvody neúčasti žáka na distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku neúčasti žáka.

Komunikační systém školy

Nadále funguje komunikace se ZZ a evidence hodnocení žáků, obecná komunikace a omlouvání absence přes Školu on-line. 

Ošetřovné

Škola nebude vydávat potvrzení. Informace ZDE.

Vážení rodiče, plně věříme v lepší školní časy, které si zaslouží především děti, ale i my pedagogové. Hlavu vzhůru, budeme čelit i této druhé nestandartní situaci.V případě potřeby, prosím, kontaktujte vedení školy. Mnohokrát Vám zároveň děkujeme za dosavadní podporu a Váš zodpovědný přístup.

Mgr. Marcela Šeblová, ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k zajištění výuky od 14.10. - 23.10. 2020  ZDE