zpátky na výpis

Vyúčtování plateb za ŠD

Ředitelka školy s ohledem na přerušený provoz školní družiny rozhodla o vrácení poměrné části úplaty za 1.pololetí školního roku 2020/2021.

Vratka bude provedena do konce kalendářního roku na Váš účet. Mgr. Marcela Šeblová