zpátky na výpis

V DISTANČNÍ VÝUCE

Vážení rodiče, milí žáci,

máme za sebou 1.fázi druhé vlny distančního vzdělávání.

Na základě prohlášení vlády budeme pokračovat v distančním vzdělávání i nadále tedy od 2.11. podle nastavených pravidel a rozvrhů, které jsme během 8 školních dnů  úspěšně zvládli. Budeme pokračovat a nadále pracovat dle pokynů v manuálů MŠMT, které jsou pro nás závazné. Další vývoj bude v závislosti na epidemiologické situaci a vyjádření Vlády ČR.

Všichni žáci tuto výzvu přijali aktivně a za to jim patří velká pochvala. Naší snahou ale zůstává najít cestu, která vede ke společnému cíli, a tím bezesporu je co nejlepší zvládnutí učiva.

Děkujeme i Vám rodičům zejména žáků 1.stupně za podporu, bez které se neobejdeme. Dětem i Vám to jde skvěle. Věřím, že to opět společně zvládneme.

S přáním klidných dnů Marcela Šeblová.