zpátky na výpis

Screeningové testování a další postupy ve škole

1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19 a zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění a zajistit pro něj dohled zletilé osoby. 

2. Pokud jsou u žáka patrné známky akutního onemocnění, škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

3. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě. První testování bude pro naše žáky 1. září (2. - 9. ročník), 2. září se bude testovat 1. ročník. Další termíny testování jsou: 6. září a 9. září 2021.

4. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

5. Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorách školy (chodby, toalety, šatny). V případě, že jsou usazeni, ochranný prostředek dýchacích cest mít nemusí.

6. Žáci, kteří nepodstoupí testování, jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu stále a řídí se pokyny Manuálu MŠMT.

7. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování a doloží tuto skutečnost: 

a) jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování

b) jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)

c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

9. Screeningové testování stanovených skupin žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

10. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.