zpátky na výpis

Ročníkové práce deváťáků

"Prezentace vlastních myšlenek, záměrů a cílů je velmi důležitá a zároveň se stává běžnou součástí přijímacích pohovorů u všech profesí. Požadavky se tak stávají obecně vyšší, než tomu bylo dříve. To, že žáci devátých ročníků pracují na závěrečné práci systémem, který se používá i na středních školách, vede k získávání velmi důležitých dovedností, které jsou dnes naprosto nezbytné."

Závěrečné ročníkové práce a jejich obhajobu v letošním školním roce mají žáci deváté třídy již za sebou. Ano, v letošním školním roce se konaly netradičně v krásném předvánočním čase.

Každý žák si vybral libovolné téma, zvolil si mezi svými učiteli konzultanta a pod jeho vedením a s jeho odbornou pomocí ji úpěšně dokončil. Na závěr proběhla jejich prezentace a obhajoba před odbornou porotou pedagogů, veřejností, rodiči a spolužáky. Každá práce byla ohodnocena za grafickou úpravu, obsah a za prezentaci. Zní to jednoduše, ale pro naše deváťáky to jednoduché určitě nebylo. Svou prací završují svoje základní vzdělání, zúročují všechno, co se na základní škole naučili.

Cílem je naučit žáky samostatně pracovat s informačními zdroji, formulovat, prezentovat a obhajovat své myšlenky, názory a závěry před posluchači. Mnozí uchopili svoje téma originálním způsobem, vyřešili nějaký problém, zamýšleli se, pokládali si otázky, nalézali odpovědi, vyvozovali závěry a podělili se s ostatními o své poznatky... To všechno jsou dovednosti, které se jim budou zajisté v budoucnu hodit, ať už v dalším studiu, v zaměstnání nebo osobním životě.

V letošním roce byla úspěšně prezentována tato témata:

Předškolní a mimoškolní pedagogika Ekologie
Historie dobývání vesmíru Mobilní telefony
Parní lokomotivy Tvrdé drogy a jejich účinky
Vylodění v Normandii Historie Lega
Elektřina Jezdectví
Emancipace žen Tanky dnes a dříve
Házená Fotbal
Rok zemědělce Výcvik psů
Požární sport Dějiny české hudby
Transsexualita Chudoba
Poruchy příjmu potravy Kočkovité šelmy
Oko Atentát na Heydricha

Blahopřeji všem k dosaženým výsledkům a přeji, aby tato cenná zkušenost byla pro ně zároveň inspirací v dalším studiu.

Mgr. Hana Korbelová