zpátky na výpis

Přijetí žáků do ŠD pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021:

K zájmovému vzdělávání ve školní družině byli přijati pro letošní školní rok všichni zájemci na základě podaných přihlášek.

Mgr. Marcela Šeblová, ředitelka školy.