zpátky na výpis

Pravidla hygienických opatření - roušky

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za Váš přístup v prvním týdnu tohoto školního roku. Zároveň bychom Vás chtěli požádat o součinnost v dalším období, abychom mohli zajistit chod školy pokud to bude možné bez jakýchkoliv omezení a v plném rozsahu.

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace přistoupilo vedení školy ke zpřísnění hygienických opatření.

1)   Vstup do školy je umožněn pouze s rouškou/respirátorem. Roušku musí mít žáci při pohybu po chodbě a při čekání na oběd ve školní výdejně. V učebně si ji mohou sundat (výjimku tvoří skupinová práce). Roušku/respirátor mají také vyučující. Doporučujeme její celodenní nošení.

2)  Důležité je dětem znovu připomenout pravidla hygieny roušky /žáci musí mít 2 roušky, nebo respirátory v sáčku!/

3)  Pohyb s rouškou platí pro dospělé i v areálu budovy Třebohostic – žádáme Vás o pochopení, vzájemnou ohleduplnost.

4)  Pro komunikaci s pedagogy školy využijte e-mail, telefon. Vstup do budovy školy je rodičům zakázán.

Školní rok se teprve rozbíhá – a my věříme, že se nám i přes výše uvedené komplikace podaří vše zvládnout s vaší podporou.