zpátky na výpis

Polytechnika do třídy II.A

Na základě žádosti byla naše škola zapojena do projektu Středočeského kraje na podporu polytechnického vzdělávání v MŠ a na 1. stupni ZŠ, tohoto projektu se účastní žáci II.A třídy.

V rámci tohoto projektu Implementace krajského akčního plánu Krajského úřadu středočeského kraje (IKAP) - „Polytechnika do MŠ a ZŠ“, který je zaměřen na podporu pedagogů a rozvoj žáků společně s poskytnutím vzdělávacích materiálů prožijí žáci našeho 2.ročníku přitažlivou výuku v 8 setkáních prostřednictvím zkušených lektorů.

Celý cyklus proběhne v průběhu školního roku (leden 2020 – červen 2020) a seznámí děti s principy fungování techniky v reálném světě a ukáže jim, že studium a následná práce v technických oborech nejsou nezáživné, ale  mohou být velmi atraktivní a zajímavé.

Lekce budou zaměřeny na:

1) promyšlený koncept 8 lekcí

2) provázaný obsah zaměřený na polytechnické vzdělávání

3) rozvoj měkkých dovedností dětí a žáků

4) podpora výuky dle konceptu STEAM

5) dle slov Confucia: „Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Pomůcky na které se žáci mohou těšit:

1) pomůcky na podporu BOV a EVVO

2) pomůcky na podporu dětské tvořivosti

3) pomůcky na podporu logického myšlení

4) chytré robotické hračky

5) stavebnice typu Lego a kreativní sady

Hlavním tématem je  Stavitelství a konstruktérství: stavební a spojovací materiály, měřidla, stavby a mosty, dopravní rostředky.

Věříme, že celý cyklus bude pro žáky skutečným zážitkem a zároveň velkou motivací.