zpátky na výpis

Objednávání stravy

POSTUP OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY - přes www.strava.cz
1. Obědy si budete objednávat – přihlašovat/odhlašovat na internetu na adrese: www.strava.cz
2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku
Výběr jídelny: 10815 (nyní jste nasměřováni do naší výdejny)
Uživatel: ve formátu příjmení.jméno strávník př.Horáková Štěpánka zapíšete: horakova.stepanka
Heslo: je váš stávající variabilní symbol, pod kterým nyní platíte obědy (pokud VS nemáte přidělí R.Bečičková-kontakty níže)
3. V systému si v záložce Nastavení doplňte prosím svůj e-mail z důvodu hromadné komunikace, případně můžete změnit heslo, nastavit zasílání měsíčních přehledů a potvrzení objednávek.
4. V záložce Objednávky proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek, volbu stravy 1,2, a vidíte zde také alergeny. Změny nezapomeňte uložit potvrzením zelené položky Odeslat (v horní části)
5. V záložce Výdej vidíte kontrolu výdeje stravy, uskutečněný nebo neuskutečněný výdej stravy, čas výdeje.
6. V záložce Platby vidíte vaše uskutečněné platby, přeplatky, nedoplatky. Aktualizace plateb je vždy v pondělí za předchozí týden.
7. Ze systému se odhlásíte potvrzením záložky Odhlásit se
Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na stránkách www.strava.cz v sekci Nápověda.
Také je možnost si stáhnout aplikaci do mobilního telefonu.
Ostatní informace:
Prosíme vás zadat splatnosti trvalých příkazů na 20. v měsíci. Tzn. platba na říjen se platí 20.9., přes prázdniny se neplatí.
Při platbě vždy uvádějte správný variabilní symbol!
KONEC OBJEDNÁVEK VŽDY DO ÚTERÝ 12:00 HODIN - NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN
ODHLÁŠKY DO 7:30 HODIN – NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN.
V případě dotazů kontaktujte Ing. Renatu Bečičkovou na r.becickova@skolaskvorec.cz
Děkujeme za veškerou spolupráci a v případě potřeb jsme k dispozici.