zpátky na výpis

Návraty ze zahraničí a Manuál pro školy

Jak to tedy funguje? 
Nejprve škola zjistí, zda žák byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí. Pokud ne, neplatí pro ně žádné zvláštní podmínky. Pokud však v zahraničí byl, ověří škola, zda je žák  platně očkován proti Covidu-19 nebo zda v posledních 180 dnech prodělal onemocnění Covid-19. Pokud ano, umožní jim přístup do školy. Pokud ne, bude muset škola zařadit zemi, ze které se žák vrátil, do kategorie zemí podle aktuálního seznamu Ministerstva zahraničních věcí, který je dostupný zde
Pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR. 
V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se žák podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy. 
Shrnutí všech výše uvedených povinností, které svým obsahem spadají do působnosti Ministerstva zdravotnictví, obsahuje manuál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ten uvedené povinnosti rozebírá na jednom místě z pohledu škol, nikoliv z pohledu žáků nebo veřejnosti. Manuál naleznete zde
                                                                                                                  Vážení zákonní zástupci, děkujeme vám respektování nastavených pravidel. Tým zaměstnanců ZŠ Škvorec