zpátky na výpis

NÁŠ TŘÍKRÁLOVÝ TÝDEN

Náš první týden v roce 2021 byl tříkrálový. Vyprávěli jsme si o cestě tří králů do Betléma. Vysvětlili jsme si jakou úlohu v tomto příběhu sehrála betlémská kometa. Řekli jsme si jaké dary přinesli králové Kašpar, Melichar a Baltazar Ježíškovi. Protože je zákaz zpěvu, pustili jsme si tříkrálovou koledu na interaktivní tabuli. Prostě jsme nabrali co nejvíce informací.

Vyrobili jsme si královské koruny a zahráli si hru „Mudrci na cestě“. Namalovali jsme si betlémské komety a vyzdobili jsme si nástěnku. V bludišti jsme hledali správnou cestu pro mudrce, aby nám nezabloudili a přišli včas.

Za naše snažení nás paní ZIMA odměnila sněhovou nadílkou. A jak nám to slušelo na sněhu? Můžete se podívat na naše fotografie.

 Božena Gramanová