zpátky na výpis

Logická olympiáda

 Logická olympiáda 2020

Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že  v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.

Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících:

Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol

Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol

Kategorie A: žáci třetího až pátého ročníku základních škol Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6.–9. tříd)

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz

Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá od 1.září do 30. září 2020.

Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.

Logická olympiáda probíhá pro kategorie A,B ve třech kolech. Pro kategorii A1 a A2 probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí. Základní kolo bude opět online.

Základní kolo pro kategorii A–žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech1.–7. října 2020,

kategorii B–žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8.–14. října 2020, A1a A2–žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22.–28.října 2020.

Bohužel letos právě v 13. ročníku soutěže jsme se museli rozhodnout pro změnu schématu soutěže na základě doporučení MŠMT v manuálu pro provoz škol vzhledem ke covid-19 pro školní rok 2020/2021. Krajská kola se uskuteční v pátek 6. listopadu 2020 on-linea budou doplněná prezenčním odevzdáním cen vítězům v každém kraji. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 30. listopadu 2020 v Míčovně Pražského hradu pro snížený počet soutěžících.

Více informací o soutěži naleznete na www.logickaolympiada.cz.