zpátky na výpis

Informace k nástupu žáků 30.11.

Milí žáci, vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o organizaci výuky na naší škole od 30.11.2020. Organizace vychází z pokynů MŠMT a vnitřní organizace výuky v naší škole je nastavena tak, abychom zajistili především hygienické podmínky, homogenitu skupin výuky a vyloučení střetávání se jednotlivých skupin.

1) Výuka na 1. stupni

- v prezenční výuce pokračuje třída I.A, II.A

- nově nastoupí v Třebohosticích třída III.A, IV.A, IV.B

   ve Škvorci třída V.A - změna v rozvrhu Tv - celá třída v úterý 5. a 6. hod.

- povinností je nosit roušky ve všech prostorách budovy školy, samozřejmě za dodržování

   nastavených protiepidemických opatření školy (hygienická opatření, větrání...)

- tělesná výchova bude, pokud počasí dovolí, probíhat formou vycházek a pobytů venku,

- výuka plavání 3. - 4. ročníků je zrušena,

- ve výuce je zamezen zpěv při hudební výchově,

- v celé budově platí minimalizace pohybu ve společných prostorách se zamezením střetávání žáků z různých tříd

- vstupy do budovy v Třebohosticích: starý vchod – vchází třída I.A a II.A

                                                                             nový vchod – vchází třída III.A, IV.A, IV.B

2) Školní družina

A/ Ranní družina – zrušena, škola bude otevřena v 7:30 hodin.

B/ Odpolední školní družina – z důvodu organizačních a hygienických zajištěna do 16:00 hodin s dodržováním homogenity skupin.

3) Výuka na 2.stupni

A/ v týdnu od 30.11. do 4. 12. se účastní - osobně na vzdělávání třídy VI.B, VII.B, VIII.B, IX.A,

                                                                                                                         distančně VI.A, VII.A, VIII.A,

B/ v týdnu od 7.12. do 11. 12. se účastní - osobně na vzdělávání třídy VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A,

                                                                                                                         distančně VI.B, VII.B, VIII.B.

C/ v dalších týdnech dochází tedy k rotaci, třída IX.A se vyučuje prezenčně každý týden.

- Rozvrhy výuky – v on-line rozvrzích se budou žáci učit bez výchov pouze hlavní předměty, odpadá dělení na sudé a liché týdny.

- Zakázána výuka zpěvu - bude zajištěna jiným výukovým programem.

- Výuka tělesné výchovy - zakázána - zajištění pohybem na čerstvém vzduchu či jiným vhodným vzdělávacím programem.

Změna organizace výuky TV na 2.stupni – změna v rozvrzích

VI.A - celá třída v pátek 5. a 6. hodinu

VI.B   - celá třída ve čtvrtek 5. a 6. hodinu

VII.A  - celá třída ve středu 5. a 6. hodinu

VII.B  - celá třída v pondělí 5. a 6. hodinu

VIII.A - celá třída v pondělí 7. a 8. hodinu

VIII.B - celá třída v úterý 7. a 8. hodinu

IX.A    - celá třída ve středu 7. a 8. hodinu

- Výuka volitelných předmětů:

Změna organizace výuky volitelných předmětů na 2.stupni

7. a 8. ročníky budou mít každý týden volitelné předměty on-line

4) Obědy ve školní výdejně zůstávají pro žáky 2. stupně v distančním vzdělávání zajištěny.

- Čas výdeje obědů: 12:00 – 12:25 hodin a ve 13:00 – 13:25 hodin – do přinesených nádob.

- Prosíme o dodržení tohoto času z hygienických a organizačních důvodů.

- Do výdejny vstupují žáci v prezenčním vzdělávání za zachování homogenity a nemísení se mezi třídami.