zpátky na výpis

Informace k nástupu žáků 1.stupně k 25.5.2020

Vážení rodiče,

na základě vyplněných dotazníků k účasti žáků 1. stupně na prezenční formě vzdělávání od 25.5. 2020 jsme přistoupili k zajištění organizace dopoledního vzdělávání a odpoledních zájmových činností podle počtu přihlášených dětí.

Volba vzdělávacích a zájmových aktivit je plně v kompetenci ředitelky školy. Po návratu dětí do školy budeme zpočátku plně podporovat oblast sociální, především motivaci a především vzdělávací  obsah.

"Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny."

1. Přesné pokyny – rozdělení, nástupy a odchody skupin obdržíte od třídních učitelů e-mailem do 21.5.2020

2. Žádáme Vás o dodržování tohoto námi zvoleného postupu vzhledem k hygienickým opatřením, ke kterým škola přistoupila na základě doporučení MŠMT.

3. I nadále probíhá distanční vzdělávání s vhodně zařazenou on-line výukou s poskytováním zpětné vazby od vyučujících.

4. Složení skupin žáků a pedagogů je neměnné, počty skupin jsou vzhledem k prostorovým i personálním podmínkám uzavřeny.

5. V případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost ihned nahlásit příslušnému pedagogovi, škola vede evidenci přítomnosti žáka ve skupině.

6. V případě trvalého odhlášení žáka ze skupiny rodiče písemně nahlásí ředitelce školy.

7. Z důvodů organizačních, hygienických, ale především z minimálního počtu přihlášených dětí ke stravování ve Škvorci zůstává výdejna uzavřena. Dětem doporučujeme větší svačinu.

Děkujeme rodičům za zvážení nástupu dětí do školního prostředí a přijetí našich postupů, organizačních opatření a společné dodržování hygienických norem do konce školního roku.

SKUPINA

Třída

Dopolední blok

Odpolední blok

A

I.A

14 žáků

Pourová

Kulhavá               11 žáků

B

II.A

15 žáků

Měřičková

Gramanová          5 žáků

C

III.A+III.B

10 žáků

Kuličová

Šloufová               8 žáků

D

III.A+III.B

9 žáků

Jiráková - po obědě

-------------------------------

E

IV.A

14 žáků

Klicperová - po výuce

-------------------------------

F

IV.A

  5 žáků

Šimůnková - po obědě

-------------------------------

G

V.A + B

11 žáků

Juklíčková - po výuce

-------------------------------

H

V.A + B

8 žáků

Slouka - po výuce

-------------------------------

Při nástupu děti odevzdají příslušnému pedagogovi: 1) Čestné prohlášení

                                                                                                                2) Potvrzení o seznámení se s opatřeními školy

Na závěr ještě velké poděkování všem rodičům za zvládání a podporu dětí při výuce na dálku, děkujeme také za podporu nám učitelům, moc si toho vážíme. Na všechny děti se také  moc těšíme.

Dětem, keré se nezúčastní výuky ve škole zasíláme moc velký pozdrav a těšíme se na setkání v on-line výuce.  Jsme rádi, že to všichni zvládáme, jak nejlépe umíme. Budeme rádi, až se všichni opět sejdeme.

Pedagogové a vedení školy.