zpátky na výpis

Digitální technologie ve výuce

Základní škola škvorec, okres Praha - východ se v období 1.1.2020 – 31.12.2021 podílí na realizaci projektu s názvem

Digitální technologie ve výuce a šíření dobré praxe - ZŠ Jarov reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012183, jako partner s finančním příspěvkem.

Projekt je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe a posílení spolupráce mezi vzorovou školou a školami zájemce v oblasti využívání digitálních technologií.

Cílem projektu je posílení digitální gramotnosti v rámci mezipředmětových vztahů napříč školním vzdělávacím programem.

Projekt poskytne vzorové škole a školám partnerským jedinečnou platformu spolupráce za použití moderních výukových metod a technologických prvků, které jsou pro výuku vzhledem k obecnému společenskému vývoji tolik potřebné.

Tento project je spolufinancován Evropskou unií.

 PUBLICITA