zpátky na výpis

Celonárodní soutěže Zlatý oříšek pro nadané a úspěšné děti

Vážená rodiče, pedagogové, vedoucí sportovních oddílů či zájmových sdružení,

v příloze tohoto e-mailu najdete informace k 24. ročníku celonárodní soutěže Zlatý oříšek, která je určena pro nadané a talentované děti ve věku 6 – 14 let.

Všem těmto dětem a dětským kolektivům i letos Zlatý oříšek nabídne ojedinělou šanci prezentovat své dovednosti v rámci novoročního televizního finále v České televizi, získat finanční podporu na rozvoj jejich dovedností, ale také možnost využít další materiální i nemateriální formy podpory prostřednictvím Nadačního fondu Zlatý oříšek.
Cílem soutěže a Nadačního fondu Zlatý oříšek je všestranně podporovat nadané děti v jejich snažení, motivovat je k dalšímu rozvoji a novým, smělejším výzvám.


Další informace o soutěži včetně přihlášky a podrobných podmínek účasti jsou Vám k dispozici na stránkách www.zlatyorisek.cz/ceska-republika.

Uzávěrka přihlášek letošního 24. ročníku je 15. října 2022.