Třída 9.B

Plujeme časem


Igor Slouka 1.2.2018

V lednu 2018 proběhly na prvním stupni škvorecké školy besedy o čase a jeho měření.

Společná plavba ve 4. B


31.1.2018

Čtenářské dílny v naší třídě


31.1.2018

Naše adventní věnce


Věra Timurová 5.12.2017

Podzim ve 4.B


23.10.2017

ŘÍJEN BAREVNÝ JE SEN...naše podzimní výtvarné hrátky


6.10.2017

V hodinách výtvarné výchovy jsme si zavzpomínali na naše podzimní "houbaření".

Třídní učitelka Mgr. Oldřich BRÁZA
o.braza@skolaskvorec.cz

Elektronická žákovská knížka

Rozvrh hodin