zpátky na výpis

ŠD A ŠD B


Nejdřív byla paní Zima,

ta nás trochu pozlobila.

Pak k nám přišlo sluníčko,

vykouklo jen maličko.

Snad už bude hezky jen,

nashledanou s úsměvem.

Třídní učitel Mgr. Věra TIMUROVÁ

v.timurova@skolaskvorec.cz

Elektronická žákovská knížka

Rozvrh hodin