zpátky na výpis

ŘEDITELSKÉ VOLNO 18. 11. 2022

Vážení rodiče a žáci, 

ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění pro všechny žáky Základní školy Škvorec, okres Praha – východ

v pátek 18. listopadu 2022 VOLNÝ DEN z důvodu dalšího vzdělávání všech pedagogických pracovníků.

Mgr. Hana Korbelová, ředitelka školy