Žáci VI. B uzavřeli úspěšně první pololetí školního roku.  V nové budově se již adaptovali, našli si nové kamarády a zvykli si i na jiný systém výuky na druhém stupni, kdy k nim takřka na každou vyučovací hodinu přichází jiný učitel. Toto vše jsme společně zhodnotili 30. ledna. Kromě předání výpisu vysvědčení proběhl opět projekt Zrcadlení. Zahráli jsme si několik her, při nichž se děti mohly o sobě navzájem něco nového dozvědět. Žáci rovněž v dotaznících zodpověděli několik otázek a museli se trochu zamyslet nad tím, co se jim ve třídě líbí a co by se dalo zlepšit. Do ruhého pololetí se těšíme. Mimo jiné proto, že v celoroční školní soutěži je naše třída prozatím na krásném druhém místě a máme velkou šanci předstihnout deváťáky a na konci roku vyhrát.

Oldřich Bráza - třídní učitel VI. B