zpátky na výpis

Výlet na Stonehenge II.


Páté ročníky se rozloučily se školním rokem 2019/2020 výletem do Úval - díl II. Kromě hřiště a rozhledny Vinice jsme navštívili úvalské menhiry, takřečený Stonehenge. Cestou jsme vydatně komunikovali a navigovali pomocí profesionálních vysílaček Motorola. V Úvalech na nás pak čekaly vodotrysky a Bistro. Více fotografií může zájemcům nahrát na flashdisk p.uč. Juklíčková nebo p.uč. Slouka. 

Menhir je dlouhý kámen zasazený svisle do země. Tyto kameny mohou předstatovat zkamenělou bytost, kalendářní systém, svatyni, pohřebiště či jen takové místo pro setkávání lidí a relaxaci. Součástí úvalského Stonehenge jsou i tři "pravěká" kamenná lehátka. Všechny zdejší kameny jsou vyrobeny umělou cestou, avšak od pravých kamenů jsou k nerozeznání.

Třídní učitelka Mgr. Jarmila HORNÍČKOVÁ

j.hornickova@skolaskvorec.cz

Elektronická žákovská knížka

Rozvrh hodin