zpátky na výpis

Násobilka dětí baví, hledají výsledek co nejrychleji.


Asi Vás nepřevapí, že na to jdeme osvědčenou metodou, tedy hrou!

K vyvození a prezentaci učiva nám posloužilo sestavení násobilkové pokladničky pro násobení a dělení číslem 7.  V hodině matematiky jsme  této pomůcky využívali k  dovednostní hře. Děti tak projevovaly  vlastní iniciativu - pracovaly dle pokynů, přemýšlely, kontrolovaly a procvičovaly si hrou. Zároveň jsou touto činností vedeni k sebekontrole, sebehodnocení a odpovědnosti za svou práci i rozhodnutí.

Výuka nabývá tímto hravý charakter, dává větší možnost zažití úspěchu a věřím, že jsou děti více motivováni k dalšímu učení. Musí říci, že děti pracovaly s chutí a nadšením.

Třídní učitelka Mgr. Jarmila HORNÍČKOVÁ

j.hornickova@skolaskvorec.cz

Elektronická žákovská knížka

Rozvrh hodin