zpátky na výpis

Klimatologové v akci


Ve středu proběhl v 9.B program Ekocentra Podhoubí s názvem "Klimatologové v akci". Cílem bylo zjistit zda i my, svým chováním, můžeme ovlivnit změnu klimatu, která probíhá. Měřili jsme proto teplotu různých povrchů,  teplotu a vlhkost vzduchu i vlhkost půdy, a to na různých mistech ve Škvorci. Vzhledem k tomu, že bylo zataženo, teploty povrchů nebyly příliš odlišné. Teploty vzduchu byly  nižší v zeleni. Vlhkost vzduchu byla vyšší v místech, kde byla zeleň nebo byl v blízkosti potok. To samé se ukázalo i u vlhkosti půdy. Tak snad malý příspěvek k porozumění tomu, co se děje  kolem nás. J. Horníčková

Třídní učitelka Mgr. Jarmila HORNÍČKOVÁ

j.hornickova@skolaskvorec.cz

Elektronická žákovská knížka

Rozvrh hodin