zpátky na výpis

20 kg telefonů


Děti nyní mají možnost poznat způsoby dálkové komunikace od kouřových signálů přes věžový telegraf, rádio starého Guglielma Marconiho až po vývoj "pravěkých" i modernějších mobilních telefonů. Jako ukázka posloužilo ca 20 kg telefonů. Nechyběl ani výklad funkce GSM celulární sítě, mobilní etiketa či upozornění typu "všeho moc škodí", tj. varování před závislostí na digitálních technologiích. 

Třídní učitelka Mgr. Jarmila HORNÍČKOVÁ

j.hornickova@skolaskvorec.cz

Elektronická žákovská knížka

Rozvrh hodin