zpátky na výpis

Badatelský klub online


Školy zavřené, kroužky zavřené. Naše škola však - z projektu Šablony - kroužek měla. Badatelský klub distančně, online, pomoci COVIDeokonference.

Děti se dozvěděly o tajném písmu, šifrování. Slovo "kryptografie" pochází z řečtiny - kryptos (skrytý) a grafein (psát). Děti si vyrobily šifrovací mřížku a zkusily šifrovat a dešifrovat tajné zprávy i s klamači. Klamačem se rozumí "zbytečná" písmena či znaky, které ztíží prolomení šifry. V našem případě šlo o nejméně používaná písmena v české abecedě - W, Q a X a o číslice.

Použili jsme rychlou Silvestrovu transpoziční mřížkovou metodu, původně z roku 1526, kterou - vylepšenou o mřížku - kdysi používala i rakouská (1880) a německá (1914) armáda. Postupovali jsme podle publikace Říman, E.: Úvod do kryptografie; Všetečka Praha 1931.

Třídní učitel Mgr. Tamara KLICPEROVÁ

+420 224 284 038 t.klicperova@skolaskvorec.cz

Elektronická žákovská knížka

Rozvrh hodin