zpátky na výpis

Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6. 2019


Vážení rodiče, milé děti,

nacházíte se na stránce třídy 3. A. Najdete zde aktuální informace o dění ve třídě, plánované akce třídy a týdenní plán.

__________________________________________________________________________________________________

Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6.

Děkuji všem rodičům, kteří pomohli s přípravou školy v přírodě a přispěli tak k jejímu zdárnému průběhu.

Jdeme do finále a čeká nás náročný týden. Napíšeme si všechny 3 písemné práce. Zbytek minulého týdne jsme věnovali opakování.

Český jazyk:     Procvičujeme všechno probrané učivo - vyjmenovaná slova,

                              mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves,

                              slovní druhy.

                              Poslední učivo je o větě jednoduché a souvětí. Naučili jme vyhledat ve větě základní skladební dvojici a graficky ji vyznačit.

Matematika:   Násobíme a dělíme příklady mimo obor násobilky. /3 x 233, 56:4/

                              Dělíme se zbytkem, kde předpokladem je perfektní znalost násobilky.

                              Procvičujeme ji i ve slovních úlohách. 

                              Stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání do 1000.   

                                     

Geometrie:      Je vždy v pátek. Děti nosí bílý sešit s medvědy a modrý sešit bez linek, trojúhelník s ryskou a mikrotužku

                              Přimlouvám se za kvalitní kružítka s tvrdou a ořezanou tuhou.

Anglický jazyk:  Naučili jsme se slovíčka dalších zvířat a větu Mám..., nemám..., má..., nemá...

                                 

 Tělesná výchova:   Cvičíme v sokolovně.    

                                   

Další informace:

Vyúčtování školy v přírodě: Vstup do Muzea ozubnicové dráhy 20 Kč.

                                                         Vstupenka na rozhlednu 10 Kč.

Na pracovní sešity a ostatní pomůcky vybírám 1000 Kč. /Pracovní sešity už máme/.

11. 6. se fotíme.

12. 6. oblastní kolo recitační soutěže v Úvalech bylo zrušeno pro malý počet účastníků.

Tamara Klicperová

        

Třídní učitelka Mgr. Tamara KLICPEROVÁ

+420 224 284 038 t.klicperova@skolaskvorec.cz

Rozvrh hodin

       Po Út St Čt
1. 8:00
Čj
(Kli)
Aj
(Kli)
Aj
(Lho)
Tv
(Kli)
Čj 
(Kli)
Čj
(Kli)
2. 8:55
M
(Kli)
M
(Kli)
Tv
(Kli)
M
(Kli)
Aj
(Kli)
Aj
(Lho)
3. 9:55
Prv
(Kli)
Hv
(Tro)
M
(Kli)
Čj
(Kli)
M
(Kli)
4. 10:50 Aj
(Kli)
Aj
(Lho)
Čj
(Kli)
Čj
(Kli)
Vv
(Kli)
Prv
(Kli)
5. 11:45
Čj
(Kli)
 


(Kli)
Vv
(Kli)
Čj 
(Kli)
6. 12:40
7. 13:35