"LISTY  Z  NAŠÍ  FIXY"

„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“ "Ano, jistě," řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce. "Poušť je krásná…," dodal. A měl pravdu.

Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic... Neslyšíme nic… A přece něco září v tichu… "Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…," řekl malý princ.

Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství… "Ano," řekl jsem malému princi, "ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!" Antoine de Saint-Exupéry

ZÁŘÍ                ZDE

"Brát věci sportovně znamená například neočekávat mnoho, těšit se z mála, pomáhat druhým a trénovat své schopnosti a dovednosti. Dělat vše tak, jak to nejlépe umíme a nekazit hru ostatním. Nemluvit moc a raději konat, další významy si můžete dosadit sami."

ŘÍJEN             ZDE

1. ŽÁKOVSKÉ VYDÁNÍ

"V zajetí civilizace zapomínáme stále více a více na přírodu. Umíme cokoliv vyrobit, mnohé napodobit – ale nedokážeme bez přírody žít. Včela je jen nepatrným tvorem s dalekosáhlými účinky. Nebýt jí, svět by dnes jistě vypadal jinak. Květiny by možná vůbec nebyly, říše rostlin by se asi musela rozmnožovat jinak, nežli květy a semeny vzniklých plodů, tím by i svět zvířat byl nějakým způsobem ovlivněn, a tím i svět lidí – byl-li by vůbec – měl jinou dimenzi než dnes."

2. vydání     ZDE

"Nejvíc netradiční Vánoce jsem trávila na horách. Netradiční byly hlavně v tom, že tam byly malé děti a jako na potvoru nebyl sníh, děti byly tudíž nervózní jako sáňky v létě a přestože míváme večeři normálně třeba v šest, museli jsme ji tentokrát udělat už ve čtyři, jinak by děti asi rozkousaly stromek...."

LISTOPAD    

VÁNOČNÍ  VYDÁNÍ

"Jak už jsme psali v předchozích číslech, naším záměrem je, aby byl časopis otevřený, po domluvě má tedy každý možnost naši redakci v pátek odpoledne navštívit a zapojit se do naší činnosti. Jsme tomu rádi, že už k nám první hosté zavítali, s Aničkou a Lindou se Elišce podařilo uskutečnit rozhovor, který si nyní můžete přečíst."

PROSINEC    ZDE

"Pořádáme tvořivé odpoledne s rodiči. Tentokrát jsme se zaměřili na lepení a zdobení vánočního cukroví. Zvláště zdobení perníčků patří k dlouholetým vánočním zvykům. Naši akci podpořili všichni rodiče. Někteří svou účastí a ostatní napečeným cukrovím. Všem patří velké poděkování. Společně jsme si užili pozdního odpoledne, kdy na nás všechny dýchlo vánoční kouzlo."

LEDEN           ZDE

3. ŽÁKOVSKÉ VYDÁNÍ

"Poslední den prvního pololetí proběhl v naší třídě projekt Zrcadlení. Nastavení zrcadla, zhodnocení našich znalostí, dovedností, sdílení názorů, zhodnocení vzájemných vztahů. K tomu několik krásných písniček společně zazpívaných se všemi dětmi na chodbě třebohostické školy. V závěru školního dne rozdání pololetního vysvědčení. Milé úsměvy, slavnostní nálada, emoce a těšení..."

BŘEZEN        ZDE

4. ŽÁKOVSKÉ VYDÁNÍ

"Pokud myslíš hudbu, kterou poslouchají mladí lidé, tak ti se vždy zajímají o jinou hudbu než jejich rodiče. Já jsem studovala klasiku, ale nebráním se populární hudbě. S dětmi nacvičuji i tyto písničky a zpíváme je na koncertech. Jinak ve světě jsem zvyklá, že na koncerty vážné hudby chodí hodně mladých lidí. Není to tedy tak, že by je tato oblast vůbec nezajímala."