Měsíční plány školního roku 2019 -  2020

"Co dosažením cílů získáme, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům staneme.“

"Úspěch je souhrn malých činů opakovaných každým dnem."  Celoškoní rojekt 2019/2020 - "Cesty ke zdraví"

ZÁŘÍ  "Zdravý život v bezpečí"
Měsíční plán
ŘÍJEN  "Zdraví z naší přírody"
Měsíční plán
LISTOPAD  "Cesty za zdravými vztahy"
Měsíční plán
PROSINEC  "Cesta za klidem, štěstím a přátelstvím"
Měsíční plán
LEDEN  "Cesta porozumění a pomoci"
Měsíční plán
ÚNOR  "Cesta za duševním zdravím"
Měsíční plán
BŘEZEN  "Pečujeme o naše tělo"
Měsíční plán
DUBEN  "Sílu čerpáme z přírody"
Měsíční plán
KVĚTEN  "Cesta za zdravou výživou"
Měsíční plán
ČERVEN  "Ve zdravém těle zdravý duch"
Měsíční plán