Měsíční plány školního roku 2019 -  2020

"Co dosažením cílů získáme, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům staneme.“

"Úspěch je souhrn malých činů opakovaných každým dnem."  Celoškoní rojekt 2019/2020 - "Cesty ke zdraví"

ZÁŘÍ   Měsíční plán
ŘÍJEN   Měsíční plán
LISTOPAD   Měsíční plán
PROSINEC   Měsíční plán
LEDEN   Měsíční plán
ÚNOR   Měsíční plán
BŘEZEN   Měsíční plán
DUBEN   Měsíční plán
KVĚTEN   Měsíční plán
ČERVEN   Měsíční plán