zpátky na výpis

Úspěch našich dětí na pěvecké soutěži

Ve čtvrtek 9. května se děti, které získaly prvenství ve školním kole pěvecké soutěže, rozjely reprezentovat naši školu na oblastní kolo soutěže nazvané Kudy chodí písničky do nedalekých Úval. Byly velmi úspěšné, získaly mnoho předních umístění a my jim děkujeme a blahopřejeme k úspěchu.

I. kategorie :    Lucie L. - 1. místo
                            trio - Karolína V., Kristýna K., Mikuláš L. - 1. místo
II. kategorie:    duo - Karolína K., Anna S. - 1. místo
III. kategorie:   Anna S.- 1. místo
IV. kategorie:   Viktorie D. - 1. místo
                             Loriana M. - 2. místo
V. kategorie:    duo - Viktorie D., Lucie K. - 2. místo 
VI. kategorie:   Marko L. - 3. místo
VII. kategorie:  Karolína K. - 3. místo
VIII. kategorie: Barbora K. - 1. místo

 Největší poděkováni patří naší  vyučující hudební výchovy MgA. V.Trojanové za přípravu a vedení dětí škvorecké školy v oblasti zpěvu.