zpátky na výpis

Společně to zvládneme 2.

Vážení rodiče, milí žáci,

na začátku druhého týdne si Vás dovoluji opětovně oslovit. Současná chvíle si vyžaduje velkého porozumění a pomoci na všech frontách. Všichni prožíváme chvíle, které nás posouvají k pravým a správným hodnotám. Je to vzájemné pochopení, pomoc, laskavost a najednou i skromnost, vcítění se a lidství. Chvíle, které nás všechny spojují.

Dovoluji si moc poděkovat všem, kteří se na nás obracejí se slovy podpory a povzbuzení. Poděkování putuje ke kolegům, za slova laskavosti, za to, že s velkou odpovědností a snahou přistupují k domácí výuce s ochotou pomoci dětem jak jen to jde, za jejich ušité roušky, za pomoc kolegů i na frontách dobrovolníků, pomoci starším lidem a rodinám, které to potřebují.

Děkujeme Vám rodičům za veškeré nápady a připomínky, všichni se učíme zvládat tyto náročné a nečekané chvíle, na které jsme se nemohli nijak připravit. Buďme s nadhledem, silou a hlavně zdravou myslí, abychom to mohli vše lépe překonat. Nejvíce však velké díky Vám rodičům za podporu a motivaci dětí i komunikaci s vyučujícími.

Nyní k dětem, vyučující Vám zasílají materiály, které byste měli zvládnout, předávají Vám mnoho zajímavých zpestřujících programů, jak lépe trávit Vaše chvíle v domácím prostředí. Nezapomeňte, že člověk se musí naučit překonat překážky, nevzdávejte to, co Vás určitě posílí. Nebojte se kontaktovat své učitele v případě, kdy to potřebujete, určitě Vás rádi uslyšíme a poradíme. Za všechny splněné úkoly Vám patří velká pochvala.

I nadále budeme všichni tyto chvíle vstřebávat a do našich myslí jistě vpustíme nějakou zábavu, smích a potěšení. Těšíme se, že se budeme moci brzy vrátit k našim společným školním dnům.

Tak tedy hodně štěstí, zdravou mysl a klidné dny.