zpátky na výpis

ŠKOLA JE BRONZOVÁ

Dne 1.4. 2019 jsme získali  bronzový titul ETICKÁ ŠKOLA – aktivní činností v hodinách, v doplňujících aktivitách, projektech a v celé činnosti školy.

Pro udělení titulu bylo třeba splnit řadu podmínek v oblasti výuky Etické výchovy. Podle rozsahu, začlenění etické výchovy do ŠVP, vzdělávání pedagogů a propagace EV jsme získali bronzový stupeň. Je to samozřejmě i závazek do budoucna, nespokojit se s tím, co už je, ale i nadále v oblasti etické výchovy působit na naše žáky i na jejich okolí nejen v době vyučování, ale i v mimoškolních aktivitách.

Etická výchova je naše  každodenní školní realita, komunikace s dětmi, s dospělými, je to způsob řešení výchovných problémů, je to i celkové klima naší  školy. Snažíme ve škole nejen vzdělávat, ale také vychovávat. Vytváříme tak rodinnou školu, kde nám na sobě záleží a kam se všichni rádi vracejí.  Mgr.Marcela Šeblová, ředitelka školy