zpátky na výpis

Přijímací řízení do ŠD

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2019/2020:

K zájmovému vzdělávání ve školní družině byli přijati všichni uchazeči na základě podaného zápisního lístku.

Mgr. Marcela Šeblová, ředitelka školy.