zpátky na výpis

Přerušení činnosti školní družiny a školních výdejen ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče,

ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Škvorec, okres Praha - východ, Tyršova 130, 250 83 Škvorec, vám oznamuje,

že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,

rozhodla o přerušení činnosti školní družiny a školních výdejen v období všech školních prázdnin ve školním roce 2022/2023

a v době volného dne 18. 11. 2022 z důvodu školení pedagogických pracovníků v souladu s § 24 Zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění.

Návrh ředitelky školy na přerušení činnosti školní družiny a školních výdejen v době školních prázdnin a volných dnů:

Přehled nadcházejících prázdnin ve školním roce 2022/2023, kdy bude přerušena činnost školní družiny a školních výdejen:

vánoční prázdniny:           23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

pololetní prázdniny:         3. 2. 2023

jarní prázdniny:                  13. 2. 2023 – 19. 2. 2022

velikonoční prázdniny:    6. 4. 2023

hlavní prázdniny:               1. 7. 2023 – 1. 9. 2023

volné dny:                             18. 11. 2022

Mgr. Hana Korbelová, ředitelka školy