zpátky na výpis

Přání do nového roku 2020

Milí žácí, kolegové, přátelé naší školy,

dovolte mi, abych Vám z celého srdce popřála do nadcházejícího roku 2020 všechno jen to nejlepší, především zdraví a klid, mnoho spokojenosti a porozumění ve Vašem osobním životě a zároveň dílčích úspěchů ve studiu i profesní kariéře.

Oplynulý rok 2019 byl v naší škole po všech stránkách naplněn velkou aktivitou a splněním velkých cílů, které jsme si před sebe společně vytyčili. Za jejich dosažením se skrývá mnoho každodenních dílčích úspěchů, pokroku a zkušeností, o které se všichni nepochybně snažíme a za kterými všichni odpovědně stojíme. Je za nimi velká obětavost, poctivá práce a úsilí, kolektivní cítění a spoluzodpovědnost, dobré vztahy a přátelství. Nepřicházejí samy od sebe. Chci zároveň poděkovat všem, kteří nám projevují podporu, sdílí naše nadšení a spolupráci: rodičům, přátelům, širší veřejnosti a zřizovateli naší školy.

Do každého roku vstupujeme směle s řadou nových cílů a vizí, poučeni zkušenostmi.  Tak je to i nyní, je to v naší škole jako v rozjetém vlaku, z jehož směru nelze vystoupit. Dovoluji si tvrdit, že se těším na další rok i s jeho novými obrazy, které nám na této cestě přinese, na nečekaná překvapení, nové zážitky a poznání.

Proto nám všem společně přeji jen to dobré, a aby nadcházející rok 2020 byl rokem splněných přání, Mgr. Marcela Šeblová, ředitelka školy.