zpátky na výpis

Obhajoby ročníkových prací

Prezentace vlastních myšlenek, záměrů a cílů je velmi důležitá a zároveň se stává běžnou součástí přijímacích pohovorů u všech profesí. Požadavky se tak stávají obecně vyšší, než tomu bylo dříve. To, že žáci devátých ročníků pracují na závěrečné práci systémem, který se používá i na středních školách, vede k získávání velmi důležitých dovedností, které jsou dnes naprosto nezbytné.

Velmi mile mě překvapilo, že prezentační schopnosti všech žáků 9. ročníku byly na velmi vysoké úrovni. Všichni se mohli "najít" ve svém tématu, které je jim blízké, nebo o který projevili zájem.  To jim právě dovolilo podat vynikající výkon, a to je dobře. Potěšující byla i aktivita a pozornost přihlížejících spolužáků, ale i žáků 8.ročníku,  které tento úkol teprve čeká. Kladli velmi zajímavé dotazy, měli podnětné  a zajímavé připomínky a uměli se navzájem podpořit a ocenit. Děkuji také všem vyučujícím 2.stupně za aktivní spolupráci s žáky a vedení těchto závěrečných prací.

Témata letošních ročníkových prací byla: Finanční gramotnost, Zbraně I. světové války, Historie automobilismu v ČSR, Svaly, Obnovitelné a neobnovitelné zdroje, Vaření, Trenérství, Česká nová vlna - filmy 60. let, Dívčí fotbal, Hypnóza, Dětské chování v minulosti, Československý odboj za I. světové války, Vylodění v Normandii, Jednotky SS, Černobyl, Psychopatie a sociopatie, Tourettův syndrom, Poruchy příjmu potravy, Anthropoid, Hasiči a Kresba.

Blahopřeji všem k dosaženým výsledkům a přeji, aby tato cenná zkušenost byla pro ně zároveň  inspirací v dalším studiu.

Mgr. Hana Korbelová