zpátky na výpis

Návštěva školního parlamentu ze ZŠ Zeleneč

6. června 2019 navštívil naši školu Školní parlament ze Základní školy v Zelenči. Po přivítání a rozdělení žáků do vyučovacích hodin následovalo získávání zkušeností mezi členy parlamentu. Naši žáci odvedli návštěvu do různých tříd na náslechy do vyučovacích hodin. Byli se podívat například na hodině matematiky u p. učitele Hrušky, na výtvarné výchově u p. učitelky Štvánové, na výchově ke zdraví u p. učitelky Sigmundové, na hodině informatiky u p. učitele Brázy a také na přírodopise u p. učitelky Horníčkové. Následně probíhala reflexe žáků na proběhlé hodiny - nejvíce se jim líbila výuka v atriu naší školy a pozitivní naladění a humor našich učitelů. Na závěr jsme parlament motivovali připravenou prezentací a besedou o poznávacím a jazykovém pobytu ve Švédsku. Všem se nám toto setkání moc líbilo, protože jsme mohli ukázat něco málo z naší práce a získat nové podněty a nápady do budoucna.

Všem členům školního parlamentu děkuji za jejich celoroční práci.

Mgr. Hana Korbelová, vedoucí školního parlamentu