zpátky na výpis

Matenatika aktivně a s chutí

Ukázkovou hodinu pod vedením Mgr. H.Korbelové mohli shlédnout pedagogové z okolních škol v rámci projektu MAP II - Brandýsko.

Naším cílem je zpestřit a zatraktivnit výuku matematiky, zvýšit zájem žáků o předmět a zlepšit jejich kompetence k učení a k řešení problému. Strategie vyučovacího předmětu matematiky je inovována tak, aby její obsah byl zajímavý a vztažený ke skutečnému životu. V této hodině se žáci zaměřili na výuku desetinných čísel, finanční gramotnost, skupinovou činnost a to vše s  využitím IT techniky.

Poděkování patří nejen žákům 6.A a p.uč. Korbelové, ale i naší návštěvě.