zpátky na výpis

K pondělnímu návratu do lavic

Vážení rodiče, milí žáci,
chtěla bych Vám sdělit několik důležitých informací k znovuotevření školy:

1) nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit;

    - obě budovy prošly kompletním úklidem s příslušnou desinfekcí všech prostorů - vchody, chodby, třídy, toalety, výdejna v budově Třebohostice,

   -  vstupy i prostory jsou vybaveny desinfekčními a hygienickými prostředky,

   -  v průběhu dne bude probíhat průběžný ochranný úklid, po skončeí výuky proběhne celková desinfekce prostorů opětovně,

2) pokud žáci při prvním vstupu do školy (tj. 25. 5. 2020) neodevzdají tiskopisy - informovaný souhlas a čestné prohlášení a dále pak každý den nebudou mít 2 roušky + sáček, nebudou vpuštěni do školy;

3) žáci jsou povinni dodržovat pravidla, která byla zveřejněna na stránkách školy - budou o nich první den ještě poučeni třídními učiteli. Pokud by tomu tak nebylo, lze žáka ze vzdělávacích aktivit vyloučit;

4) třídní učitelé Vám poskytli změny v rozvrzích a časové rozložení, které se může lišit posunem přestávek a nástupů na oběd, preferujeme vyučování v blocích, integraci předmětů, relaxační činnosti s pobytem ve venkovních prostorech školy;

5) vzdělávací obsah prezenčního způsobu vzdělávání bude odpovídat obsahu učiva zadávaného distančním způsobem;

6) žáci budou dle doporučení a samozřejmě dle aktuálního počasí trávit víc času venku,přizpůsobte tomu tedy jejich oblečení, chceme, by se cítili pohodlně;

7) svačiny (včetně dostatečného pitného režimu) si každý zajistí individuálně; žákům  přihlášený  ke stravování bude poskytnut oběd v budově Třebohostice;

8) pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, i jiných příznaků onemocnění bude ho škola izolovat a bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka ze školy okamžitě vyzvedl, zároveň kontaktujeme hygienickou stanici;

Prosím všechny o respektování daných opatření, abychom zajistili bezpečné fungování provozu školy.

Zároveň Vás žádám, abyste s dětmi o všech opatřeních, která škola přijala, dostatečně pohovořili, na děti se všichni moc těšíme a chceme jim v maximálně možné míře a jak to nejlépe dokážeme připravit podnětnou, příjemnou a radostnou školu.

Zdravíme všechny ostatní žáky školy, myslíme na Vás a ta škola je bez Vás stále smutná.


Předem děkuji za Vaši spolupráci,
Marcela Šeblová