zpátky na výpis

"JÁ A TY = MY JDEME DO CÍLE"

ČERVEN V NAŠÍ ŠKOLE

Motto: „Přátelství je součást lidského štěstí...“

Akce tříd:

31.5. – 4.6.   3.A + 4.B    Ozdravný pobyt Kořenov

10.6.             9.A              Přednáška prevence alkoholismu

11.6.             6.B + 7.A    Technománie Plzeň

12.6.             5.A,6.B       Muzikál Pravá blondýna -Praha

14.6.            5.B               IQlandia Liberec

18.6.            6.B               Návštěva 6.B z Úval

19.6.            5.A + 5.B     Karlštejn

20.6.            1.A,2.A,B,3.A   S lesníkem do lesa – výukový program

20.6.            6.B + 9.A          Svatojánská noc pro MŠ a spaní ve škole

                    ŠD Škvorec       Spaní ve škole 

24.6. - 27.6. 9.A                    Výlet - Dolní Malá Úpa

27.6.            4.A + 4.B           Letiště Ruzyně

Aktivity školy:

3.6.      Obhajoby závěrečných prací žáků 9.A

11.6.     Fotografování žáků

20.6.     Zahradní slavnost – rozloučení s žáky 9.A

21.6.     Ničeho se nebojíme – Projekt CO a BOZP

26.6.     Třebohostické zvonění – zahradní slavnost aneb loučíme se se školním rokem

28.6.     Slavnostní zakončení školního roku

O statní informace:

3.6.      Pohádková cesta pro MŠ - 9.A

6.6.      Těšíme se do školy - program pro předškoláky

6.6.      Návštěva ZŠ Zeleneč – Školní parlament

12.6.    Schůzka s rodiči žáků budoucí 1.A 17:00 hodin

17.6.    Pedagogická rada

19.6.    Rozloučení s žáky 9.A – Obecní úřad

29.6. - 1.9.2019  Hlavní prázdniny

2.9.2019 Zahájení školního roku 2019/2020

KRÁSNÉ LÉTO VŠEM