zpátky na výpis

Informace : ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU

Zápis do 1.ročníku ZŠ Škvorec pro školní rok 2020/2021

/ pro děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 /

______________________________________________________________________________________

Termín:  16.dubna 2020

Čas:         13:00 hodin - 18:00 hodin

Místo:      budova ZŠ Třebohostice 41

_____________________________________________________________________________

Tiskopisy:  a/ Žádost o přijetí do 1.ročníku               ZDE

                    b/ Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku    ZDE

                    c/ Žádost o odklad škoní docházky         ZDE

_____________________________________________________________________________

Kritéria k zápisu: a/  Splnění podmínek zápisu /věk dítěte, vyplněný dotazník a žádost o přijetí/       

                                b/  Děti s trvalým pobytem Škvorec, Třebohostice

______________________________________________________________________________

Části zápisu:         1. Informativní schůzka pro rodiče prvňáčků - 12.3. 2020 v 17:30 hodin - budova Třebohostice

                               2. Odevzdání a kontrola tiskopisů k zápisu - 8.4. a 9.4. 2020 od 8:00 hodin do 17:00 hodin

                               3. Zápis do 1.ročníku 16.4. 2020 od 13:00 hodin

______________________________________________________________________________

Žádost o odklad školní docházky: zákonní zástupci odevzdají

                               1. Žádost o odklad školní docházky 

                               2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení /PPP nebo SPC/

                               3. Doporučení odborného lékaře /dětský lékař nebo klinický psycholog/

_______________________________________________________________________________

Kontakty na školu: m.seblova@skolaskvorec.cz, tel: 725 521 692

Bližší informace naleznete na stránkách školy v oddíle přijímací řízení.